Giải Bài 4 trang 33 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2


Đề bài

a)     Viết các số đo thời gian dưới dạng hỗn số với đơn vị là giờ:

2 giờ 15 phút;                              10 giờ 20 phút

b)Viết các số đo diện tích sau dưới dạng hỗn số với đơn vị là héc – ta (biết 1 ha= 100a):

1 ha 7 a;                                        3 ha 50 a.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1 phút= \(\frac{1}{60}\) giờ

1 a = \(\frac{1}{100}\) ha

Lời giải chi tiết

a)     2 giờ 15 phút = 2 giờ \(\frac{15}{60}\) giờ = \(2\frac{1}{4}\) giờ

10 giờ 20 phút = 10 giờ \(\frac{20}{60}\) giờ = \(10\frac{1}{3}\) giờ

b)    1 ha 7 a = 1 ha \(\frac{7}{100}\) ha= \(1\frac{7}{100}\) ha

3 ha 50 a= 3 ha \(\frac{50}{100}\) ha= \(3\frac{1}{2}\) ha

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài