Trả lời Hoạt động 3 trang 32 SGK Toán 6 Cánh Diều tập 2


Đề bài

a)Tìm thương và số dư trong phép chia 7 cho 4

b)Viết phân số \(\frac{7}{4}\) dưới dạng tổng của một số nguyên dương và một phân số bé hơn 1

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện phép chia 7 : 4 = a dư b thì \(\frac{7}{4}= a + \frac{b}{4}\)

Lời giải chi tiết

a)Ta có: 7: 4 = 1 ( dư 3)

Như vậy thương và số dư của phép chia 7 cho 4 lần lượt là 1 và 3

b) \(\frac{7}{4}= \frac{4.1+3}{4}= 1 + \frac{3}{4}\)

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài