Trả lời Hoạt động 1 trang 31 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

So sánh: a) -3 và 2;                     b) -8 và -5

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*Nếu a<c; c

*Nếu a< b với a, b dương thì –a> -b

Lời giải chi tiết

a)Vì -3 < 0, mà 0< 2 nên -3 < 2

b)Vì 8 > 5 nên -8 < -5

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài