Lý thuyết tổng hợp và phân tích lực - điều kiện cân bằng của chất điểm


Lực là đại lượng vectơ đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác mà kết quả là gây ra gia tốc cho vật hoặc làm cho vật biến dạng

I -  LỰC - CÂN BẰNG LỰC

Lực là đại lượng véc tơ đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác mà kết quả là gây ra gia tốc cho vật hoặc làm cho vật biến dạng.

- Lực \(\overrightarrow F \) có:

     + Điểm đặt: nằm tại vật chịu tác dụng của lực

     + Phương, chiều: trùng với véctơ biểu diễn lực

     + Độ lớn lực: tỉ lệ với độ dài của véctơ biểu diễn lực

- Hai lực cân bằng là hai lực cùng tác dụng lên một vật, cùng giá, cùng độ lớn và ngược chiều.

- Đơn vị của lực là Niutơn (N).

* Điều kiện cân bằng của một chất điểm

Hợp của tất cả các lực tác dụng lên nó bằng \(\overrightarrow 0 \)

\(\overrightarrow F  = {\overrightarrow F _1} + {\overrightarrow F _2} + ... + {\overrightarrow F _n} = \overrightarrow 0 \)

II - TỔNG HỢP LỰC

1. Định nghĩa

Tổng hợp lực là thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật bằng một lực có tác dụng giống hệt các lực ấy.

Lực thay thế này gọi là hợp lực.

2. Qui tắc hình bình hành.

Nếu hai lực đồng qui làm thành hai cạnh của một hình bình hành, thì đường chéo kể từ điểm đồng qui biểu diễn hợp lực của chúng. 

\(\overrightarrow F  = \overrightarrow {{F_1}}  + \overrightarrow {{F_2}} \)

III - PHÂN TÍCH LỰC

Phân tích lực là thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực có tác dụng giống hệt như lực đó.

Các lực thay thế gọi là các lực thành phần.

 

IV. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM

 

Muốn cho một chất điểm đứng yên cân bằng thì hợp lực của các lực tác dụng lên nó phải bằng không.

 

\(\overrightarrow F  = \overrightarrow {{F_1}}  + \overrightarrow {{F_2}}  +  \ldots  = \overrightarrow 0 \)

 

Sơ đồ tư duy về tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm

 


 


Bình chọn:
4.4 trên 50 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí