Bài 1. Chuyển động cơ - Vật lí 10

Bình chọn:
3.9 trên 432 phiếu
Câu C1 trang 8 SGK Vật lý  10 Câu C1 trang 8 SGK Vật lý 10

Giải Câu C1 trang 8 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Câu C2 trang 9 SGK Vật lý  10 Câu C2 trang 9 SGK Vật lý 10

Giải Câu C2 trang 9 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Câu C3 trang 9 SGK Vật lý  10 Câu C3 trang 9 SGK Vật lý 10

Giải Câu C3 trang 9 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Câu C4 trang 10 SGK Vật lý  10 Câu C4 trang 10 SGK Vật lý 10

Giải Câu C4 trang 10 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Bài 1 trang 11 sgk Vật lí 10 Bài 1 trang 11 sgk Vật lí 10

Giải bài 1 trang 11 SGK Vật lí 10. Chất điểm là gì?

Xem chi tiết

Bài 2 trang 11 sgk Vật lí 10 Bài 2 trang 11 sgk Vật lí 10

Giải bài 2 trang 11 SGK Vật lí 10. Nêu cách xác định vị trí của một ô tô trên quốc lộ

Xem chi tiết

Bài 3 trang 11 sgk Vật lí 10 Bài 3 trang 11 sgk Vật lí 10

Giải bài 3 trang 11 SGK Vật lí 10. Nêu các cách xác định vị trí của một vật trên một mặt phẳng.

Xem chi tiết

Bài 4 trang 11 sgk Vật lí 10 Bài 4 trang 11 sgk Vật lí 10

Giải bài 4 trang 11 SGK Vật lí 10. Phân biệt hệ tọa độ và hệ quy chiếu.

Xem chi tiết

Bài 5 trang 11 sgk Vật lí 10 Bài 5 trang 11 sgk Vật lí 10

Giải bài 5 trang 11 SGK Vật lí 10. Trường hợp nào dưới đây có thể coi vật là chất điểm?

Xem chi tiết

Bài 6 trang 11 sgk Vật lí 10 Bài 6 trang 11 sgk Vật lí 10

Giải bài 6 trang 11 SGK Vật lí 10. Một người chỉ cho một người khách du lịch như sau:

Xem chi tiết

Bài 7 trang 11 sgk Vật lí 10 Bài 7 trang 11 sgk Vật lí 10

Giải bài 7 trang 11 SGK Vật lí 10. Trong các cách chọn hệ trục tọa độ và mốc thời gian dưới đây, cách nào thích hợp nhất để xác định vị trí của một máy bay đang bay trên đường dài?

Xem chi tiết

Bài 8 trang 11 sgk Vật lí 10 Bài 8 trang 11 sgk Vật lí 10

Giải bài 8 trang 11 SGK Vật lí 10. Để xác định vị trí của một tàu biển giữa đại dương, người ta dùng những tọa độ nào?

Xem chi tiết

Bài 9 trang 11 sgk Vật lí 10 Bài 9 trang 11 sgk Vật lí 10

Giải bài 9 trang 11 SGK Vật lí 10. Nếu lấy mốc thời gian là lúc 5 giờ 15 phút thì sau ít nhất bao lâu kim phút đuổi kịp kim giờ?

Xem chi tiếtHỏi bài