Bài 1. Chuyển động cơ

Bình chọn:
3.8 trên 518 phiếu
Lý thuyết chuyển động cơ

I. Chất điểm – chuyển động cơ

Xem chi tiết

Câu C1 trang 8 SGK Vật lý 10

Giải Câu C1 trang 8 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C2 trang 9 SGK Vật lý 10

Giải Câu C2 trang 9 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Câu C3 trang 9 SGK Vật lý 10

Hãy cho biết các tọa độ của điểm M nằm chính giữa một bức tường hình chữ nhật ABCD

Xem lời giải

Câu C4 trang 10 SGK Vật lý 10

Cho bảng giờ tàu (bảng 1.1). Hãy tính xem đoàn tàu chạy từ ga Hà Nội đến ga Sài Gòn trong bao lâu?

Xem lời giải

Bài 1 trang 11 sgk Vật lí 10

Giải bài 1 trang 11 SGK Vật lí 10. Chất điểm là gì?

Xem lời giải

Bài 2 trang 11 sgk Vật lí 10

Nêu cách xác định vị trí của một ô tô trên quốc lộ

Xem lời giải

Bài 3 trang 11 sgk Vật lí 10

Nêu các cách xác định vị trí của một vật trên một mặt phẳng.

Xem lời giải

Bài 4 trang 11 sgk Vật lí 10

Phân biệt hệ tọa độ và hệ quy chiếu.

Xem lời giải

Bài 5 trang 11 sgk Vật lí 10

Giải bài 5 trang 11 SGK Vật lí 10. Trường hợp nào dưới đây có thể coi vật là chất điểm?

Xem lời giải

Bài 6 trang 11 sgk Vật lí 10

Giải bài 6 trang 11 SGK Vật lí 10. Một người chỉ cho một người khách du lịch như sau:

Xem lời giải

Bài 7 trang 11 sgk Vật lí 10

Giải bài 7 trang 11 SGK Vật lí 10. Trong các cách chọn hệ trục tọa độ và mốc thời gian dưới đây, cách nào thích hợp nhất để xác định vị trí của một máy bay đang bay trên đường dài?

Xem lời giải

Bài 8 trang 11 sgk Vật lí 10

Giải bài 8 trang 11 SGK Vật lí 10. Để xác định vị trí của một tàu biển giữa đại dương, người ta dùng những tọa độ nào?

Xem lời giải

Bài 9 trang 11 sgk Vật lí 10

Giải bài 9 trang 11 SGK Vật lí 10. Nếu lấy mốc thời gian là lúc 5 giờ 15 phút thì sau ít nhất bao lâu kim phút đuổi kịp kim giờ?

Xem lời giải