Bài 27. Cơ năng

Bình chọn:
4.2 trên 112 phiếu
Câu C1 trang 143 SGK Vật lý  10 Câu C1 trang 143 SGK Vật lý 10

Giải Câu C1 trang 143 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Câu C2 trang 144 SGK Vật lý  10 Câu C2 trang 144 SGK Vật lý 10

Giải Câu C2 trang 144 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Câu 1 trang 144 SGK Vật lí 10 Câu 1 trang 144 SGK Vật lí 10

Giải bài 1 trang 144 SGK Vật lí 10. Viết công thức tính cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường.

Xem chi tiết

Câu 2 trang 144 SGK Vật lí 10 Câu 2 trang 144 SGK Vật lí 10

Giải bài 2 trang 144 SGK Vật lí 10. Viết công thức tính cơ năng của vật chịu tác dụng của lực đàn hồi.

Xem chi tiết

Câu 3 trang 144 SGK Vật lí 10 Câu 3 trang 144 SGK Vật lí 10

Giải bài 3 trang 144 SGK Vật lí 10. Phát biểu định luật bảo toàn năng lượng.

Xem chi tiết

Câu 4 trang 144 SGK Vật lí 10 Câu 4 trang 144 SGK Vật lí 10

Giải bài 4 trang 144 SGK Vật lí 10. Nêu một ví dụ về sự chuyển hóa giữa động năng và thế năng trong trường hợp vật chịu tác dụng của lực đàn hồi.

Xem chi tiết

Bài 5 trang 144 sgk vật lí 10 Bài 5 trang 144 sgk vật lí 10

Giải bài 5 trang 144 SGK Vật lí 10. Cơ năng là một đại lượng...

Xem chi tiết

Bài 6 trang 144 sgk vật lí 10 Bài 6 trang 144 sgk vật lí 10

Giải bài 6 trang 144 SGK Vật lí 10. Khi có tác dụng của cả trọng lực và lực đàn hồi thì ...

Xem chi tiết

Bài 7 trang 145 sgk vật lí 10 Bài 7 trang 145 sgk vật lí 10

Giải bài 7 trang 145 SGK Vật lí 10. Một vật nhỏ được ném lên từ một điểm M phía trên mặt đất...

Xem chi tiết

Bài 8 trang 145 sgk vật lí 10 Bài 8 trang 145 sgk vật lí 10

Giải bài 8 trang 145 SGK Vật lí 10. Từ điểm M (có độ cao so với mặt đất bằng 0,8 m) ném lên một vật với vận tốc đầu 2 m/s.

Xem chi tiếtHỏi bài