Bài 24. Công và công suất

Bình chọn:
3.8 trên 140 phiếu
Câu C1 trang 128 SGK Vật lý  10 Câu C1 trang 128 SGK Vật lý 10

Giải Câu C1 trang 128 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Câu C2 trang 130 SGK Vật lý  10 Câu C2 trang 130 SGK Vật lý 10

Giải Câu C2 trang 130 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Câu C3 trang 131 SGK Vật lý  10 Câu C3 trang 131 SGK Vật lý 10

Giải Câu C3 trang 131 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Câu 1 trang 132 SGK Vật lí 10 Câu 1 trang 132 SGK Vật lí 10

Giải bài 1 trang 132 SGK Vật lí 10. Phát biểu định luật công và đơn vị công. Nêu ý nghĩa của công âm.

Xem chi tiết

Câu 2 trang 132 SGK Vật lí 10 Câu 2 trang 132 SGK Vật lí 10

Giải bài 2 trang 132 SGK Vật lí 10. Phát biểu định nghĩa công suất và đơn vị công suất. Nêu ý nghĩa vật lí của công suất.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 132 sgk vật lí 10 Bài 3 trang 132 sgk vật lí 10

Giải bài 3 trang 132 SGK Vật lí 10. Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị công suất?

Xem chi tiết

Bài 4 trang 132 sgk vật lí 10 Bài 4 trang 132 sgk vật lí 10

Giải bài 4 trang 132 SGK Vật lí 10. Công có thể biểu thị bằng tích của ...

Xem chi tiết

Bài 5 trang 132 sgk vật lí 10 Bài 5 trang 132 sgk vật lí 10

Giải bài 5 trang 132 SGK Vật lí 10. Một lực F không đổi liên tục kéo một vật...

Xem chi tiết

Bài 6 trang 133 sgk vật lí 10 Bài 6 trang 133 sgk vật lí 10

Giải bài 6 trang 133 SGK Vật lí 10. Một người kéo một hòm gỗ khối lượng 80 kg...

Xem chi tiết

Bài 7 trang 133 SGK Vật lí 10 Bài 7 trang 133 SGK Vật lí 10

Giải bài 7 trang 133 SGK Vật lí 10. Một động cơ điện cung cấp công suất 15kW cho một cần cẩu nâng 1000kg lên cao 30m. Lấy g = 10m/S2. Tính thời gian tối thiểu để thực hiện công việc đó.

Xem chi tiếtHỏi bài