Bài 36. Sự nở vì nhiệt của vật rắn

Bình chọn:
4.6 trên 126 phiếu
Lý thuyết nở vì nhiệt của vật rắn

I. Sự nở dài.

Xem chi tiết

Câu C1 trang 195 SGK Vật lý 10

Giải Câu C1 trang 195 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C2 trang 195 SGK Vật lý 10

Giải Câu C2 trang 195 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Bài 1 trang 197 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 1 trang 197 SGK Vật lí 10. Phát biểu và viết công thức nở dài của vật rắn ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 197 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 2 trang 197 SGK Vật lí 10. Viết công thức xác định quy luật phụ thuộc

Xem lời giải

Bài 3 trang 197 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 3 trang 197 SGK Vật lí 10. Viết công thức xác định quy luật phụ thuộc nhiệt độ của thể tích vật rắn?

Xem lời giải

Bài 4 trang 197 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 4 trang 197 SGK Vật lí 10. Tại sao khi đổ nước sôi vào trong cốc thủy tinh thì cốc thủy tinh hay bị nứt vỡ

Xem lời giải

Bài 5 trang 197 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 5 trang 197 SGK Vật lí 10. Một thước thép ở

Xem lời giải

Bài 6 trang 197 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 6 trang 197 SGK Vật lí 10. Khối lượng riêng của sắt

Xem lời giải

Bài 7 trang 197 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 7 trang 197 SGK Vật lí 10. Một dây tải điện

Xem lời giải

Bài 8 trang 197 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 8 trang 197 SGK Vật lí 10. Mỗi thanh ray của đường sắt ở nhiệt độ

Xem lời giải

Bài 9 trang 197 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 9 trang 197 SGK Vật lí 10. Xét một vật rắn đồng chất,

Xem lời giải