Bài 39. Độ ẩm của không khí

Bình chọn:
4.4 trên 60 phiếu
Câu C1 trang 211 SGK Vật lý  10 Câu C1 trang 211 SGK Vật lý 10

Giải Câu C1 trang 211 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết
Câu C2 trang 212 SGK Vật lý  10 Câu C2 trang 212 SGK Vật lý 10

Giải Câu C2 trang 212 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết
Bài 1 trang 213 sgk Vật lý lớp 10 Bài 1 trang 213 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 1 trang 213 SGK Vật lí 10. Độ ẩm tuyệt đối là gì?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 213 sgk Vật lý lớp 10 Bài 2 trang 213 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 2 trang 213 SGK Vật lí 10. Độ ẩm tỉ đối là gì?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 213 sgk Vật lý lớp 10 Bài 3 trang 213 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 3 trang 213 SGK Vật lí 10. Viết công thức tính gần đúng của độ ẩm tỉ đối dùng trong khí tượng học ?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 213 sgk Vật lý lớp 10 Bài 4 trang 213 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 4 trang 213 SGK Vật lí 10. Khi nói về độ ẩm tuyệt đối, câu nào dưới đây là đúng?

Xem chi tiết
Bài 5 trang 214 sgk Vật lý lớp 10 Bài 5 trang 214 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 5 trang 214 SGK Vật lí 10. Khi nói về độ ẩm cực đại, câu nào dưới đây không đúng?

Xem chi tiết
Bài 6 trang 214 sgk Vật lý lớp 10 Bài 6 trang 214 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 6 trang 214 SGK Vật lí 10. Ở cùng một nhiệt độ và áp suất, không khí khô nặng hơn hay

Xem chi tiết
Bài 7 trang 214 sgk Vật lý lớp 10 Bài 7 trang 214 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 7 trang 214 SGK Vật lí 10. Mặt ngoài của một cốc thủy tinh đang đựng nước đá thường

Xem chi tiết
Bài 8 trang 214 sgk Vật lý lớp 10 Bài 8 trang 214 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 8 trang 214 SGK Vật lí 10. Không khí ở 300C có độ ẩm tuyệt đối là 21,53 g/m3. Hãy tính độ ẩm cực đại và suy ra độ ẩm tỉ đối của không khí ở 300C.

Xem chi tiết
Bài 9 trang 214 sgk Vật lý lớp 10 Bài 9 trang 214 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 9 trang 214 SGK Vật lí 10. Buổi sáng, nhiệt độ không khí là

Xem chi tiết


Gửi bài