Bài 34. Chất rắn kết kinh. Chất rắn vô định hình

Bình chọn:
4.4 trên 127 phiếu
Lý thuyết chất rắn kết tinh, chất rắn vô định hình

I. Chất rắn kết tinh.

Xem chi tiết

Câu C1 trang 184 SGK Vật lý 10

Giải Câu C1 trang 184 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C2 trang 185 SGK Vật lý 10

Giải Câu C2 trang 185 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C3 trang 186 SGK Vật lý 10

Giải Câu C3 trang 186 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Bài 1 trang 186 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 1 trang 186 SGK Vật lí 10. Chất rắn kết tinh là gì?

Xem lời giải

Bài 2 trang 186 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 2 trang 186 SGK Vật lí 10. Phân biệt chất rắn đơn tinh thể và chất rắn đa tinh thể ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 186 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 3 trang 186 SGK Vật lí 10. Chất rắn vô định hình là gì?

Xem lời giải

Bài 4 trang 187 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 4 trang 187 SGK Vật lí 10. Phân loại các chất rắn theo cách nào dưới đây là đúng?

Xem lời giải

Bài 5 trang 187 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 5 trang 187 SGK Vật lí 10. Đặc điểm và tính chất nào dưới đây không liên quan đến chất rắn kết tinh?

Xem lời giải

Bài 6 trang 187 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 6 trang 187 SGK Vật lí 10. Đặc điểm và tính chất nào dưới đây liên quan đến chất rắn vô định hình?

Xem lời giải

Bài 7 trang 187 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 7 trang 187 SGK Vật lí 10. Kích thước của các tinh thể phụ thuộc vào điều kiện gì?

Xem lời giải

Bài 8 trang 187 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 8 trang 187 SGK Vật lí 10. Tại sao kim cương và than chì đều được cấu tạo

Xem lời giải

Bài 9 trang 187 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 9 trang 187 SGK Vật lí 10. Hãy lập bảng phân loại và so sánh các đặc tính của các chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình ?

Xem lời giải