Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực - Điều kiện cân bằng của chất điểm

Bình chọn:
4.2 trên 189 phiếu
Câu C1 trang 54 SGK Vật lý  10 Câu C1 trang 54 SGK Vật lý 10

Giải Câu C1 trang 54 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Câu C2 trang 54 SGK Vật lý  10 Câu C2 trang 54 SGK Vật lý 10

Giải Câu C2 trang 54 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Câu C3 trang 55 SGK Vật lý  10 Câu C3 trang 55 SGK Vật lý 10

Giải Câu C3 trang 55 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Câu C4 trang 56 SGK Vật lý  10 Câu C4 trang 56 SGK Vật lý 10

Giải Câu C4 trang 56 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Bài 1 trang 58 sgk vật lí 10 Bài 1 trang 58 sgk vật lí 10

Giải bài 1 trang 58 SGK Vật lí 10. Phát biểu định nghĩa của lực

Xem chi tiết

Bài 2 trang 58 sgk vật lí 10 Bài 2 trang 58 sgk vật lí 10

Giải bài 2 trang 58 SGK Vật lí 10. Tổng hợp lực là gì?

Xem chi tiết

Bài 3 trang 58 sgk vật lí 10 Bài 3 trang 58 sgk vật lí 10

Giải bài 3 trang 58 SGK Vật lí 10. Hợp lực...

Xem chi tiết

Bài 4 trang 58 sgk vật lí 10 Bài 4 trang 58 sgk vật lí 10

Giải bài 4 trang 58 SGK Vật lí 10. Phân tích lực là gì?

Xem chi tiết

Bài 5 trang 58 sgk vật lí 10 Bài 5 trang 58 sgk vật lí 10

Giải bài 5 trang 58 SGK Vật lí 10. Cho hai lực đồng quy có độ lớn bằng 9 N và 12 N.

Xem chi tiết

Bài 6 trang 58 sgk - vật lí 10 Bài 6 trang 58 sgk - vật lí 10

Giải bài 6 trang 58 SGK Vật lí 10. Cho hai lực đồng quy có cùng độ lớn 10 N

Xem chi tiết

Bài 7 trang 58 sgk - vật lí 10 Bài 7 trang 58 sgk - vật lí 10

Giải bài 7 trang 58 SGK Vật lí 10. Phân tích lực...

Xem chi tiết

Bài 8 trang 58 sgk - vật lí 10 Bài 8 trang 58 sgk - vật lí 10

Giải bài 8 trang 58 SGK Vật lí 10. Một vật có trọng lượng

Xem chi tiết

Bài 9 trang 58 sgk - vật lí 10 Bài 9 trang 58 sgk - vật lí 10

Giải bài 9 trang 58 SGK Vật lí 10. Em hãy đứng vào giữa hai chiếc bàn đặt gần nhau

Xem chi tiếtHỏi bài