Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực - Điều kiện cân bằng của chất điểm

Bình chọn:
4.2 trên 222 phiếu
Phương pháp giải một số dạng bài tập về tổng hợp và phân tích lực đồng quy theo quy tắc hình bình hành

Tổng hợp cách giải một số dạng bài tập về tổng hợp và phân tích lực đồng quy theo quy tắc hình bình hành

Xem chi tiết

Lý thuyết tổng hợp và phân tích lực điều kiện cân bằng của chất điểm

Lực là đại lượng vectơ đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác mà kết quả là gây ra gia tốc cho vật hoặc làm cho vật biến dạng

Xem chi tiết

Câu C1 trang 54 SGK Vật lý 10

Giải Câu C1 trang 54 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C2 trang 54 SGK Vật lý 10

Giải Câu C2 trang 54 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C3 trang 55 SGK Vật lý 10

Giải Câu C3 trang 55 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C4 trang 56 SGK Vật lý 10

Giải Câu C4 trang 56 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Bài 1 trang 58 sgk vật lí 10

Giải bài 1 trang 58 SGK Vật lí 10. Phát biểu định nghĩa của lực

Xem lời giải

Bài 2 trang 58 sgk vật lí 10

Giải bài 2 trang 58 SGK Vật lí 10. Tổng hợp lực là gì?

Xem lời giải

Bài 3 trang 58 sgk vật lí 10

Giải bài 3 trang 58 SGK Vật lí 10. Hợp lực...

Xem lời giải

Bài 4 trang 58 sgk vật lí 10

Giải bài 4 trang 58 SGK Vật lí 10. Phân tích lực là gì?

Xem lời giải

Bài 5 trang 58 sgk vật lí 10

Giải bài 5 trang 58 SGK Vật lí 10. Cho hai lực đồng quy có độ lớn bằng 9 N và 12 N.

Xem lời giải

Bài 6 trang 58 sgk - vật lí 10

Giải bài 6 trang 58 SGK Vật lí 10. Cho hai lực đồng quy có cùng độ lớn 10 N

Xem lời giải

Bài 7 trang 58 sgk - vật lí 10

Phân tích lực...

Xem lời giải

Bài 8 trang 58 sgk - vật lí 10

Giải bài 8 trang 58 SGK Vật lí 10. Một vật có trọng lượng

Xem lời giải

Bài 9 trang 58 sgk - vật lí 10

Giải bài 9 trang 58 SGK Vật lí 10. Em hãy đứng vào giữa hai chiếc bàn đặt gần nhau

Xem lời giải