Bài 6. Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc

Bình chọn:
4.2 trên 296 phiếu
Câu C1 trang 35 SGK Vật lý  10 Câu C1 trang 35 SGK Vật lý 10

Giải Câu C1 trang 35 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Câu C2 trang 35 SGK Vật lý  10 Câu C2 trang 35 SGK Vật lý 10

Giải Câu C2 trang 35 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Câu C3 trang 37 SGK Vật lý  10 Câu C3 trang 37 SGK Vật lý 10

Giải Câu C3 trang 37 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Bài 1 trang 37 sgk Vật lí 10 Bài 1 trang 37 sgk Vật lí 10

Giải bài 1 trang 37 SGK Vật lí 10. Nêu một ví dụ về tính tương đối của quỹ đạo của chuyển động.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 37 sgk Vật lí 10 Bài 2 trang 37 sgk Vật lí 10

Giải bài 2 trang 37 SGK Vật lí 10. Nêu một ví dụ về tính tương đối của vận tốc của chuyển động.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 37 sgk Vật lí 10 Bài 3 trang 37 sgk Vật lí 10

Giải bài 3 trang 37 SGK Vật lí 10. Trình bày công thức công vận tốc trong trường hợp các chuyển động cùng phương, cùng chiều (cùng phương và ngược chiều).

Xem chi tiết

Bài 4 trang 37 sgk Vật lí 10 Bài 4 trang 37 sgk Vật lí 10

Giải bài 4 trang 37 SGK Vật lí 10. Chọn câu khẳng định đúng.

Xem chi tiết

Bài 5 trang 38 sgk Vật lí 10 Bài 5 trang 38 sgk Vật lí 10

Giải bài 5 trang 38 SGK Vật lí 10. Một chiếc thuyền buồm chạy ngược dòng sông, sau 1h đi được 10 km. Một khúc...

Xem chi tiết

Bài 6 trang 38 sgk Vật lí 10 Bài 6 trang 38 sgk Vật lí 10

Giải bài 6 trang 38 SGK Vật lí 10. Một hành khách ngồi trong toa tàu H, nhìn qua cửa sổ thấy toa tàu N bên cạnh và gạch lát sân ga đểu chuyển động như nhau hỏi toa nào đang chạy?

Xem chi tiết

Bài 7 trang 38 sgk Vật lí 10 Bài 7 trang 38 sgk Vật lí 10

Giải bài 7 trang 38 SGK Vật lí 10. Một ô tô A chạy đều trên một đường thẳng với vận tốc 40 km/h. Một ô tô B đuổi

Xem chi tiết

Bài 8 trang 38 sgk Vật lí 10 Bài 8 trang 38 sgk Vật lí 10

Giải bài 8 trang 38 SGK Vật lí 10. A ngồi trên một toa tàu chuyển động với vận tốc 15 km/h đang rời ga. B ngồi trên

Xem chi tiếtHỏi bài