Bài 28. Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí

Bình chọn:
4.4 trên 142 phiếu
Câu C1 trang 151 SGK Vật lý  10 Câu C1 trang 151 SGK Vật lý 10

Giải Câu C1 trang 151 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Câu C2 trang 151 SGK Vật lý  10 Câu C2 trang 151 SGK Vật lý 10

Giải Câu C2 trang 151 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Bài 1 trang 154 sgk vật lý 10 Bài 1 trang 154 sgk vật lý 10

Giải bài 1 trang 154 SGK Vật lí 10. Tóm tắt nội dung về cấu tạo chất.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 154 sgk vật lý 10 Bài 2 trang 154 sgk vật lý 10

Giải bài 2 trang 154 SGK Vật lí 10. So sánh các thể khí, lỏng, rắn về các mặt sau đây:

Xem chi tiết

Bài 3 trang 154 sgk vật lý 10 Bài 3 trang 154 sgk vật lý 10

Giải bài 3 trang 154 SGK Vật lí 10. Nêu các tính chất của chuyển động của phân tử.

Xem chi tiết

Bài 4 trang 154 sgk vật lý 10 Bài 4 trang 154 sgk vật lý 10

Giải bài 4 trang 154 SGK Vật lí 10. Định nghĩa khí lí tưởng.

Xem chi tiết

Bài 5 trang 154 sgk vật lý 10 Bài 5 trang 154 sgk vật lý 10

Giải bài 5 trang 154 SGK Vật lí 10. Tính chất nào sau đây không phải là của phân tử ?

Xem chi tiết

Bài 6 trang 154 sgk vật lý 10 Bài 6 trang 154 sgk vật lý 10

Giải bài 6 trang 154 SGK Vật lí 10. Khi khoảng cách giữa các phân tử rất nhỏ, thì giữa các phân tử

Xem chi tiết

Bài 7 trang 155 sgk vật lý 10 Bài 7 trang 155 sgk vật lý 10

Giải bài 7 trang 155 SGK Vật lí 10. Tính chất nào sau đây không phải là của phân tử của vật chất ở thế khí ?

Xem chi tiết

Bài 8 trang 155 sgk vật lý 10 Bài 8 trang 155 sgk vật lý 10

Giải bài 8 trang 155 SGK Vật lí 10. Nêu ví dụ chứng tỏ giữa các phân tử có lực hút, lực đẩy.

Xem chi tiếtHỏi bài