Bài 28. Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí

Bình chọn:
4.3 trên 156 phiếu
Lý thuyết Cấu tạo chất thuyết động học phần tử chất khí.

Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt là phân tử.

Xem chi tiết

Câu C1 trang 151 SGK Vật lý 10

Giải Câu C1 trang 151 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C2 trang 151 SGK Vật lý 10

Giải Câu C2 trang 151 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 1 trang 154 sgk vật lý 10

Giải bài 1 trang 154 SGK Vật lí 10. Tóm tắt nội dung về cấu tạo chất.

Xem lời giải

Bài 2 trang 154 sgk vật lý 10

Giải bài 2 trang 154 SGK Vật lí 10. So sánh các thể khí, lỏng, rắn về các mặt sau đây:

Xem lời giải

Bài 3 trang 154 sgk vật lý 10

Giải bài 3 trang 154 SGK Vật lí 10. Nêu các tính chất của chuyển động của phân tử.

Xem lời giải

Bài 4 trang 154 sgk vật lý 10

Giải bài 4 trang 154 SGK Vật lí 10. Định nghĩa khí lí tưởng.

Xem lời giải

Bài 5 trang 154 sgk vật lý 10

Giải bài 5 trang 154 SGK Vật lí 10. Tính chất nào sau đây không phải là của phân tử ?

Xem lời giải

Bài 6 trang 154 sgk vật lý 10

Giải bài 6 trang 154 SGK Vật lí 10. Khi khoảng cách giữa các phân tử rất nhỏ, thì giữa các phân tử

Xem lời giải

Bài 7 trang 155 sgk vật lý 10

Giải bài 7 trang 155 SGK Vật lí 10. Tính chất nào sau đây không phải là của phân tử của vật chất ở thế khí ?

Xem lời giải

Bài 8 trang 155 sgk vật lý 10

Giải bài 8 trang 155 SGK Vật lí 10. Nêu ví dụ chứng tỏ giữa các phân tử có lực hút, lực đẩy.

Xem lời giải