Bài 2. Chuyển động thẳng đều

Bình chọn:
4.2 trên 470 phiếu
Phương pháp giải một số dạng bài tập về chuyển động thẳng đều

Tổng hợp các dạng bài tập về chuyển động thẳng đều đầy đủ, chi tiết nhất

Xem chi tiết

Lý thuyết chuyển động thẳng đều

I.Đường đi và vận tốc trong chuyển động thẳng đều

Xem chi tiết

Câu C1 trang 12 SGK Vật lý 10

Giải Câu C1 trang 12 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Bài 1 trang 15 sgk Vật lí 10

Giải bài 1 trang 15 SGK Vật lí 10. Chuyển động thẳng đều là gì?

Xem lời giải

Bài 2 trang 15 sgk Vật lí 10

Giải bài 2 trang 15 SGK Vật lí 10. Nêu những đặc điểm của chuyển động thẳng đều.

Xem lời giải

Bài 3 trang 15 sgk Vật lí 10

Giải bài 3 trang 15 SGK Vật lí 10. Tốc độ trung bình là gì?

Xem lời giải

Bài 4 trang 15 sgk Vật lí 10

Giải bài 4 trang 15 SGK Vật lí 10. Viết công thức tính quãng đường đi được và phương trình chuyển động của chuyển

Xem lời giải

Bài 5 trang 15 sgk Vật lí 10

Giải bài 5 trang 15 SGK Vật lí 10. Nêu cách vẽ đồ thị tọa độ - thời gian của một chuyển động thẳng đều.

Xem lời giải

Bài 6 trang 15 sgk Vật lí 10

Giải bài 6 trang 15 SGK Vật lí 10. Trong chuyển động thẳng đều

Xem lời giải

Bài 7 trang 15 sgk Vật lí 10

Giải bài 7 trang 15 SGK Vật lí 10. Chỉ ra câu sai.

Xem lời giải

Bài 8 trang 15 sgk Vật lí 10

Giải bài 8 trang 15 SGK Vật lí 10. Đồ thị tọa độ - thời gian trong chuyển động thẳng của một chiếc xe có dạng như ở Hình 2.5. Trong khoảng thời gian nào xe chuyển động thẳng đều?

Xem lời giải

Bài 9 trang 15 sgk Vật lí 10

Trên một đường thẳng, tại hai điểm A và B cách nhau 10 km, có hai ô tô xuất phát

Xem lời giải

Bài 10 trang 15 sgk Vật lí 10

Giải bài 10 trang 15 SGK Vật lí 10. Một ô tô tải xuất phát từ thành phố H chuyển động thẳng đều về phía thành phố P

Xem lời giải