Bài 2. Chuyển động thẳng đều

Bình chọn:
4.2 trên 409 phiếu
Câu C1 trang 12 SGK Vật lý  10 Câu C1 trang 12 SGK Vật lý 10

Giải Câu C1 trang 12 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Bài 1 trang 15 sgk Vật lí 10 Bài 1 trang 15 sgk Vật lí 10

Giải bài 1 trang 15 SGK Vật lí 10. Chuyển động thẳng đều là gì?

Xem chi tiết

Bài 2 trang 15 sgk Vật lí 10 Bài 2 trang 15 sgk Vật lí 10

Giải bài 2 trang 15 SGK Vật lí 10. Nêu những đặc điểm của chuyển động thẳng đều.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 15 sgk Vật lí 10 Bài 3 trang 15 sgk Vật lí 10

Giải bài 3 trang 15 SGK Vật lí 10. Tốc độ trung bình là gì?

Xem chi tiết

Bài 4 trang 15 sgk Vật lí 10 Bài 4 trang 15 sgk Vật lí 10

Giải bài 4 trang 15 SGK Vật lí 10. Viết công thức tính quãng đường đi được và phương trình chuyển động của chuyển

Xem chi tiết

Bài 5 trang 15 sgk Vật lí 10 Bài 5 trang 15 sgk Vật lí 10

Giải bài 5 trang 15 SGK Vật lí 10. Nêu cách vẽ đồ thị tọa độ - thời gian của một chuyển động thẳng đều.

Xem chi tiết

Bài 6 trang 15 sgk Vật lí 10 Bài 6 trang 15 sgk Vật lí 10

Giải bài 6 trang 15 SGK Vật lí 10. Trong chuyển động thẳng đều

Xem chi tiết

Bài 7 trang 15 sgk Vật lí 10 Bài 7 trang 15 sgk Vật lí 10

Giải bài 7 trang 15 SGK Vật lí 10. Chỉ ra câu sai.

Xem chi tiết

Bài 8 trang 15 sgk Vật lí 10 Bài 8 trang 15 sgk Vật lí 10

Giải bài 8 trang 15 SGK Vật lí 10. Đồ thị tọa độ - thời gian trong chuyển động thẳng của một chiếc xe có dạng như ở Hình 2.5. Trong khoảng thời gian nào xe chuyển động thẳng đều?

Xem chi tiết

Bài 9 trang 15 sgk Vật lí 10 Bài 9 trang 15 sgk Vật lí 10

Giải bài 9 trang 15 SGK Vật lí 10. Trên một đường thẳng, tại hai điểm A và B cách nhau 10 km, có hai ô tô xuất phát

Xem chi tiết

Bài 10 trang 15 sgk Vật lí 10 Bài 10 trang 15 sgk Vật lí 10

Giải bài 10 trang 15 SGK Vật lí 10. Một ô tô tải xuất phát từ thành phố H chuyển động thẳng đều về phía thành phố P

Xem chi tiếtHỏi bài