Bài 10. Ba định luật Niutơn

Bình chọn:
4.3 trên 171 phiếu
Câu C1 trang 60 SGK Vật lý  10 Câu C1 trang 60 SGK Vật lý 10

Giải Câu C1 trang 60 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết
Câu C2 trang 61 SGK Vật lý  10 Câu C2 trang 61 SGK Vật lý 10

Giải Câu C2 trang 61 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết
Câu C3 trang 61 SGK Vật lý  10 Câu C3 trang 61 SGK Vật lý 10

Giải Câu C3 trang 61 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết
Câu C4 trang 62 SGK Vật lý  10 Câu C4 trang 62 SGK Vật lý 10

Giải Câu C4 trang 62 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết
Câu C5 trang 63 SGK Vật lý  10 Câu C5 trang 63 SGK Vật lý 10

Giải Câu C5 trang 63 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết
Bài 1 trang 64 sgk vật lí 10 Bài 1 trang 64 sgk vật lí 10

Giải bài 1 trang 64 SGK Vật lí 10. Phát biểu định luật Niutơn.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 64 sgk vật lí 10 Bài 2 trang 64 sgk vật lí 10

Giải bài 2 trang 64 SGK Vật lí 10. Phát biểu và viết hệ thức của định luật II Niutơn ?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 64 sgk vật lí 10 Bài 3 trang 64 sgk vật lí 10

Giải bài 3 trang 64 SGK Vật lí 10. Nêu định nghĩa và các tính chất của khối lượng?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 64 sgk vật lí 10 Bài 4 trang 64 sgk vật lí 10

Giải bài 4 trang 64 SGK Vật lí 10. Trọng lượng của một vật là gì?

Xem chi tiết
Bài 5 trang 64 sgk vật lí 10 Bài 5 trang 64 sgk vật lí 10

Giải bài 5 trang 64 SGK Vật lí 10. Phát biểu và viết hệ thức của định luật III Niu – tơn?

Xem chi tiết
Bài 6 trang 64 sgk vật lí 10 Bài 6 trang 64 sgk vật lí 10

Giải bài 6 trang 64 SGK Vật lí 10. Nêu những đặc điểm của cặp “ lực và phản lực”

Xem chi tiết
Bài 7 trang 65 sgk vật lí 10 Bài 7 trang 65 sgk vật lí 10

Giải bài 7 trang 65 SGK Vật lí 10. Một vật đang chuyển động với vận tốc 3m/s

Xem chi tiết
Bài 8 trang 65 sgk vật lí 10 Bài 8 trang 65 sgk vật lí 10

Giải bài 8 trang 65 SGK Vật lí 10. Câu nào đúng?

Xem chi tiết
Bài 9 trang 65 sgk vật lí 10 Bài 9 trang 65 sgk vật lí 10

Giải bài 9 trang 65 SGK Vật lí 10. Một vật đang nằm yên trên mặt bàn nằm ngang

Xem chi tiết
Bài 10 trang 65 sgk vật lí 10 Bài 10 trang 65 sgk vật lí 10

Giải bài 10 trang 65 SGK Vật lí 10. Trong các cách viết hệ thức...

Xem chi tiết
Bài 11 trang 65 sgk vật lí 10 Bài 11 trang 65 sgk vật lí 10

Giải bài 11 trang 65 SGK Vật lí 10. Một vật có khối lượng

Xem chi tiết
Bài 12 trang 65 sgk vật lí 10 Bài 12 trang 65 sgk vật lí 10

Giải bài 12 trang 65 SGK Vật lí 10. Một quả bóng,

Xem chi tiết
Bài 13 trang 65 sgk vật lí 10 Bài 13 trang 65 sgk vật lí 10

Giải bài 13 trang 65 SGK Vật lí 10. Trong một tai nạn giao thông...

Xem chi tiết
Bài 14 trang 65 sgk vật lí 10 Bài 14 trang 65 sgk vật lí 10

Giải bài 14 trang 65 SGK Vật lí 10. Để xách một túi đựng thức ăn...

Xem chi tiết
Bài 15 trang 65 sgk vật lí 10 Bài 15 trang 65 sgk vật lí 10

Giải bài 15 trang 65 SGK Vật lí 10. Hãy chỉ ra cặp “ lực và phản lực” ...

Xem chi tiết


Gửi bài