Bài 10. Ba định luật Niutơn

Bình chọn:
4.3 trên 196 phiếu
Phương pháp giải bài tập về ba định luật Niuton

Tổng hợp phương pháp giải bài tập áp dụng ba định luật Niuton hay, chi tiết

Xem chi tiết

Lý thuyết ba định luật Niutơn

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Xem chi tiết

Câu C1 trang 60 SGK Vật lý 10

Giải Câu C1 trang 60 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C2 trang 61 SGK Vật lý 10

Giải Câu C2 trang 61 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C3 trang 61 SGK Vật lý 10

Giải Câu C3 trang 61 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Câu C4 trang 62 SGK Vật lý 10

Giải Câu C4 trang 62 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C5 trang 63 SGK Vật lý 10

Giải Câu C5 trang 63 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Bài 1 trang 64 sgk vật lí 10

Giải bài 1 trang 64 SGK Vật lí 10. Phát biểu định luật Niutơn.

Xem lời giải

Bài 2 trang 64 sgk vật lí 10

Giải bài 2 trang 64 SGK Vật lí 10. Phát biểu và viết hệ thức của định luật II Niutơn ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 64 sgk vật lí 10

Giải bài 3 trang 64 SGK Vật lí 10. Nêu định nghĩa và các tính chất của khối lượng?

Xem lời giải

Bài 4 trang 64 sgk vật lí 10

Giải bài 4 trang 64 SGK Vật lí 10. Trọng lượng của một vật là gì?

Xem lời giải

Bài 5 trang 64 sgk vật lí 10

Giải bài 5 trang 64 SGK Vật lí 10. Phát biểu và viết hệ thức của định luật III Niu – tơn?

Xem lời giải

Bài 6 trang 64 sgk vật lí 10

Giải bài 6 trang 64 SGK Vật lí 10. Nêu những đặc điểm của cặp “ lực và phản lực”

Xem lời giải

Bài 7 trang 65 sgk vật lí 10

Giải bài 7 trang 65 SGK Vật lí 10. Một vật đang chuyển động với vận tốc 3m/s

Xem lời giải

Bài 8 trang 65 sgk vật lí 10

Giải bài 8 trang 65 SGK Vật lí 10. Câu nào đúng?

Xem lời giải

Bài 9 trang 65 sgk vật lí 10

Giải bài 9 trang 65 SGK Vật lí 10. Một vật đang nằm yên trên mặt bàn nằm ngang

Xem lời giải

Bài 10 trang 65 sgk vật lí 10

Giải bài 10 trang 65 SGK Vật lí 10. Trong các cách viết hệ thức...

Xem lời giải

Bài 11 trang 65 sgk vật lí 10

Giải bài 11 trang 65 SGK Vật lí 10. Một vật có khối lượng

Xem lời giải

Bài 12 trang 65 sgk vật lí 10

Giải bài 12 trang 65 SGK Vật lí 10. Một quả bóng,

Xem lời giải

Bài 13 trang 65 sgk vật lí 10

Giải bài 13 trang 65 SGK Vật lí 10. Trong một tai nạn giao thông...

Xem lời giải

Xem thêm