Bài 5. Chuyển động tròn đều

Bình chọn:
4 trên 285 phiếu
Câu C1 trang 29 SGK Vật lý  10 Câu C1 trang 29 SGK Vật lý 10

Giải Câu C1 trang 29 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Câu C2 trang 30 SGK Vật lý  10 Câu C2 trang 30 SGK Vật lý 10

Giải Câu C2 trang 30 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Câu C3 trang 31 SGK Vật lý  10 Câu C3 trang 31 SGK Vật lý 10

Giải Câu C3 trang 31 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Câu C4 trang 31 SGK Vật lý  10 Câu C4 trang 31 SGK Vật lý 10

Giải Câu C4 trang 31 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Câu C5 trang 31 SGK Vật lý  10 Câu C5 trang 31 SGK Vật lý 10

Giải Câu C5 trang 31 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Câu C6 trang 31 SGK Vật lý  10 Câu C6 trang 31 SGK Vật lý 10

Giải Câu C6 trang 31 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Câu C7 trang 33 SGK Vật lý  10 Câu C7 trang 33 SGK Vật lý 10

Giải Câu C7 trang 33 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Bài 1 trang 34 sgk Vật lí 10 Bài 1 trang 34 sgk Vật lí 10

Giải bài 1 trang 34 SGK Vật lí 10. Chuyển động tròn đều là gì?

Xem chi tiết

Bài 2 trang 34 sgk Vật lí 10 Bài 2 trang 34 sgk Vật lí 10

Giải bài 2 trang 34 SGK Vật lí 10. Nêu những đặc điểm của véc tơ vận tốc của chuyển động tròn đều.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 34 sgk Vật lí 10 Bài 3 trang 34 sgk Vật lí 10

Giải bài 3 trang 34 SGK Vật lí 10. Tốc độ góc là gì? Tốc độ góc được xác định như thế nào?

Xem chi tiết

Bài 4 trang 34 sgk Vật lí 10 Bài 4 trang 34 sgk Vật lí 10

Giải bài 4 trang 34 SGK Vật lí 10. Viết công thức liên hệ giữa tốc độ dài và tốc độ góc trong chuyển động tròn đều.

Xem chi tiết

Bài 5 trang 34 sgk Vật lí 10 Bài 5 trang 34 sgk Vật lí 10

Giải bài 5 trang 34 SGK Vật lí 10. Chu kì của chuyển động tròn đều là gì? Viết công thức liên hệ giữa chu kì và tốc độ góc.

Xem chi tiết

Bài 6 trang 34 sgk Vật lí 10 Bài 6 trang 34 sgk Vật lí 10

Giải bài 6 trang 34 SGK Vật lí 10. Tần số của chuyển động tròn đều là gì? Viết công thức liên hệ giữa chu kì và tần số.

Xem chi tiết

Bài 7 trang 34 sgk Vật lí 10 Bài 7 trang 34 sgk Vật lí 10

Giải bài 7 trang 34 SGK Vật lí 10. Nêu những đặc điểm và viết công thức tính gia tốc trong chuyển động tròn đều.

Xem chi tiết

Bài 8 trang 34 sgk Vật lí 10 Bài 8 trang 34 sgk Vật lí 10

Giải bài 8 trang 34 SGK Vật lí 10. Chuyển động của vật nào dưới đây là chuyển động tròn đều?

Xem chi tiết

Bài 9 trang 34 sgk Vật lí 10 Bài 9 trang 34 sgk Vật lí 10

Giải bài 9 trang 34 SGK Vật lí 10. Câu nào đúng?

Xem chi tiết

Bài 10 trang 34 sgk Vật lí 10 Bài 10 trang 34 sgk Vật lí 10

Giải bài 10 trang 34 SGK Vật lí 10. Chỉ ra câu sai.

Xem chi tiết

Bài 11 trang 34 sgk Vật lí 10 Bài 11 trang 34 sgk Vật lí 10

Giải bài 11 trang 34 SGK Vật lí 10. Một quạt máy quay với tần số 400 vòng /phút. Cánh quạt dài 0,8 m. Tính tốc độ dài và tốc độ góc của một điểm ở đầu cánh quạt.

Xem chi tiết

Bài 12 trang 34 sgk Vật lí 10 Bài 12 trang 34 sgk Vật lí 10

Giải bài 12 trang 34 SGK Vật lí 10. Bánh xe đạp có đường kinh 0,66m. Xe đạp chuyển động thẳng đều với vận tốc

Xem chi tiết

Bài 13 trang 34 sgk Vật lí 10 Bài 13 trang 34 sgk Vật lí 10

Giải bài 13 trang 34 SGK Vật lí 10. Một đồng hồ treo tường có kim phút dài 10 cm và kim giờ dài 8 cm.

Xem chi tiết

Xem thêm


Hỏi bài