Bài 29. Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt

Bình chọn:
3.7 trên 66 phiếu
Câu C1 trang 157 SGK Vật lý  10 Câu C1 trang 157 SGK Vật lý 10

Giải Câu C1 trang 157 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Câu C2 trang 157 SGK Vật lý  10 Câu C2 trang 157 SGK Vật lý 10

Giải Câu C2 trang 157 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Bài 1 trang 159 sgk vật lý 10 Bài 1 trang 159 sgk vật lý 10

Giải bài 1 trang 159 SGK Vật lí 10. Kể tên các thông số trạng thái của một lượng khí.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 159 sgk vật lý 10 Bài 2 trang 159 sgk vật lý 10

Giải bài 2 trang 159 SGK Vật lí 10. Thế nào là quá trình đẳng nhiệt ?

Xem chi tiết

Bài 3 trang 159 sgk vật lý 10 Bài 3 trang 159 sgk vật lý 10

Giải bài 3 trang 159 SGK Vật lí 10. Phát biểu và viết hệ thức của định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt.

Xem chi tiết

Bài 4 trang 159 sgk vật lý 10 Bài 4 trang 159 sgk vật lý 10

Giải bài 4 trang 159 SGK Vật lí 10. Đường đẳng nhiệt trong hệ tọa độ (p, V) có dạng gì ?

Xem chi tiết

Bài 5 trang 159 sgk vật lý 10 Bài 5 trang 159 sgk vật lý 10

Giải bài 5 trang 159 SGK Vật lí 10. Trong các đại lượng sau đây, đại lượng nào không phải là thông số trạng thái của một lượng khí ?

Xem chi tiết

Bài 6 trang 159 sgk vật lý 10 Bài 6 trang 159 sgk vật lý 10

Giải bài 6 trang 159 SGK Vật lí 10. Trong các hệ thức sau đây hệ thức nào không phù hợp

Xem chi tiết

Bài 7 trang 159 sgk vật lý 10 Bài 7 trang 159 sgk vật lý 10

Giải bài 7 trang 159 SGK Vật lí 10. Hệ thức nào sau đây phù hợp với định luật

Xem chi tiết

Bài 8 trang 159 sgk vật lý 10 Bài 8 trang 159 sgk vật lý 10

Giải bài 8 trang 159 SGK Vật lí 10. Một xilanh chứa

Xem chi tiết

Bài 9 trang 159 sgk vật lý 10 Bài 9 trang 159 sgk vật lý 10

Giải bài 9 trang 159 SGK Vật lí 10. Một quả bóng có dung tích 2,5 lít

Xem chi tiếtHỏi bài