Bài 4. Sự rơi tự do

Bình chọn:
3.9 trên 333 phiếu
Phương pháp giải một số dạng bài tập về sự rơi tự do

Tổng hợp phương pháp giải một số dạng bài tập về sự rơi tự do thường gặp, hay và chi tiết

Xem chi tiết

Lý thuyết sự rơi tự do

I. Sự rơi trong không khí và sự rơi tự do

Xem chi tiết

Câu C1 trang 24 SGK Vật lý 10

Giải Câu C1 trang 24 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C2 trang 25 SGK Vật lý 10

Giải Câu C2 trang 25 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C3 trang 26 SGK Vật lý 10

Giải Câu C3 trang 26 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Bài 1 trang 27 sgk Vật lí 10

Giải bài 1 trang 27 SGK Vật lí 10. Yếu tố nào ảnh hưởng tới sự rơi nhanh, chậm của các vật khác nhau trong không khí?

Xem lời giải

Bài 2 trang 27 sgk Vật lí 10

Giải bài 2 trang 27 SGK Vật lí 10. Nếu loại bỏ được ảnh hưởng của không khí thì các vật sẽ rơi như thế nào?

Xem lời giải

Bài 3 trang 27 sgk Vật lí 10

Giải bài 3 trang 27 SGK Vật lí 10. Sự rơi tự do là gì?

Xem lời giải

Bài 4 trang 27 sgk Vật lí 10

Giải bài 4 trang 27 SGK Vật lí 10. Nêu các đặc điểm của sự rơi tự do.

Xem lời giải

Bài 5 trang 27 sgk Vật lí 10

Giải bài 5 trang 27 SGK Vật lí 10. Trong trường hợp nào các vật rơi tự do với cùng một gia tốc g?

Xem lời giải

Bài 6 trang 27 sgk Vật lí 10

Giải bài 6 trang 27 SGK Vật lí 10. Viết các công thức tính vận tốc và quãng đường đi được của vật rơi tự do

Xem lời giải

Bài 7 trang 27 sgk Vật lí 10

Giải bài 7 trang 27 SGK Vật lí 10. Chuyển động của vật nào dưới đây sẽ được coi là rơi tự do nếu được thả rơi.

Xem lời giải

Bài 8 trang 27 sgk Vật lí 10

Giải bài 8 trang 27 SGK Vật lí 10. Chuyển động nào dưới đây có thể coi như là chuyển động rơi tự do?

Xem lời giải

Bài 9 trang 27 sgk Vật lí 10

Giải bài 9 trang 27 SGK Vật lí 10. Thả rơi hòn đá từ độ cao h xuống đất. Hòn đá rơi trong 1 s. Nếu thả hòn đá đó từ độ

Xem lời giải

Bài 10 trang 27 sgk Vật lí 10

Giải bài 10 trang 27 SGK Vật lí 10. Một vật nặng rơi từ độ cao 20m xuống đất. Tính thời gian rơi và vận tốc của vật khi

Xem lời giải

Bài 11 trang 27 sgk Vật lí 10

Giải bài 11 trang 27 SGK Vật lí 10. Thả một hòn đá rơi từ miệng một cái hang sâu xuống đến đáy. Sau 4s kể từ lúc bắt đầu thả thì nghe tiếng hòn đá chạm vào đáy. Tính chiều sâu của hang. Biết vận tốc

Xem lời giải

Bài 12 trang 27 sgk Vật lí 10

Giải bài 12 trang 27 SGK Vật lí 10. Thả một hòn sỏi từ trên gác cao xuống đất. Trong giây cuối cùng hòn sỏi rơi được quãng đường 15 m. Tính độ cao của điểm từ đó bắt đầu thả hòn sỏi. Lấy g =

Xem lời giải