Bài 32. Nội năng và sự biến thiên nội năng

Bình chọn:
3.8 trên 109 phiếu
Câu C1 trang 170 SGK Vật lý  10 Câu C1 trang 170 SGK Vật lý 10

Giải Câu C1 trang 170 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Câu C2 trang 170 SGK Vật lý  10 Câu C2 trang 170 SGK Vật lý 10

Giải Câu C2 trang 170 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Câu C4 trang 172 SGK Vật lý  10 Câu C4 trang 172 SGK Vật lý 10

Giải Câu C4 trang 172 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Câu C3 trang 172 SGK Vật lý  10 Câu C3 trang 172 SGK Vật lý 10

Giải Câu C3 trang 172 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Bài 1 - Trang 173 - SGK Vật lí 10 Bài 1 - Trang 173 - SGK Vật lí 10

Giải bài 1 trang 173 SGK Vật lí 10. Phát biểu định nghĩa nội năng.

Xem chi tiết

Bài 2 - Trang 173 - SGK Vật lí 10 Bài 2 - Trang 173 - SGK Vật lí 10

Giải bài 2 trang 173 SGK Vật lí 10. Nội năng của một lượng khí lí tưởng có phụ thuộc vào thể tích khí không ? Tại sao?

Xem chi tiết

Bài 3 - Trang 173 - SGK Vật lí 10 Bài 3 - Trang 173 - SGK Vật lí 10

Giải bài 3 trang 173 SGK Vật lí 10. Nhiệt lượng là gì ? Viết công thức tính nhiệt lượng vật thu vào hay tỏa ra khi nhiệt độ của vật thay đổi.

Xem chi tiết

Bài 4 - Trang 173 - SGK Vật lí 10 Bài 4 - Trang 173 - SGK Vật lí 10

Giải bài 4 trang 173 SGK Vật lí 10. Nội năng của một vật là ?

Xem chi tiết

Bài 5 - Trang 173 - SGK Vật lí 10 Bài 5 - Trang 173 - SGK Vật lí 10

Giải bài 5 trang 173 SGK Vật lí 10. Câu nào sau đây nói về nội năng là không đúng ?

Xem chi tiết

Bài 6 - Trang 173 - SGK Vật lí 10 Bài 6 - Trang 173 - SGK Vật lí 10

Giải bài 6 trang 173 SGK Vật lí 10. Câu nào sau đây nói về nhiệt lượng là không đúng?

Xem chi tiết

Bài 7 - Trang 173 - SGK Vật lí 10 Bài 7 - Trang 173 - SGK Vật lí 10

Giải bài 7 trang 173 SGK Vật lí 10. Một bình nhôm khối lượng 0,5kg chứa 0,118 kg nước ở nhiệt độ 200C. Người ta ...

Xem chi tiết

Bài 8 - Trang 173 - SGK Vật lí 10 Bài 8 - Trang 173 - SGK Vật lí 10

Giải bài 8 trang 173 SGK Vật lí 10. Một nhiệt lượng kế bằng đồng thau khối lượng 128g chứa 210 g nước...

Xem chi tiếtHỏi bài