Bài 21. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định

Bình chọn:
4.4 trên 182 phiếu
Lý thuyết chuyển động tịnh tiến của vật rắn, chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định

I. Chuyển động tịnh tiến của một vật rắn

Xem chi tiết

Câu C1 trang 111 SGK Vật lý 10

Giải Câu C1 trang 111 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C2 trang 112 SGK Vật lý 10

Giải Câu C2 trang 112 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C3 trang 113 SGK Vật lý 10

Giải Câu C3 trang 113 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C4 trang 113 SGK Vật lý 10

Giải Câu C4 trang 113 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C5 trang 113 SGK Vật lý 10

Giải Câu C5 trang 113 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Bài 1 trang 114 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 1 trang 114 SGK Vật lí 10. Thế nào là chuyển động tịnh tiến?

Xem lời giải

Bài 2 trang 114 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 2 trang 114 SGK Vật lí 10. Có thể áp dụng định luật II Niu-tơn cho chuyển động tịnh tiến được không?

Xem lời giải

Bài 3 trang 114 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 3 trang 114 SGK Vật lí 10. Momen lực có tác dụng như thế nào đối với một vật quay quanh một trục cố định ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 114 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 4 trang 114 SGK Vật lí 10. Mức quán tính của một vật quay quanh một trục phụ thuộc những yếu tố nào?

Xem lời giải

Bài 5 trang 114 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 5 trang 114 SGK Vật lí 10. Một vật có khối lượng m = 40kg bắt đầu trượt

Xem lời giải

Bài 6 trang 115 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 6 trang 115 SGK Vật lí 10. Một vật có khối lượng m = 4,0kg

Xem lời giải

Bài 7 trang 115 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 7 trang 115 SGK Vật lí 10. Một xe ca có khối lượng 1250kg được dùng để kéo một xe móc

Xem lời giải

Bài 8 trang 115 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 8 trang 115 SGK Vật lí 10. Một vật đang quay quanh một trục với tốc độ góc ω = 6,28 rad/s

Xem lời giải

Bài 9 trang 115 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 9 trang 115 SGK Vật lí 10. Đối với một vật quay quanh một trục cố định, câu nào sau là đúng?

Xem lời giải

Bài 10 trang 115 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 10 trang 115 SGK Vật lí 10. Mức quán tính của một vật quay quanh một trục không phụ thuộc vào

Xem lời giải