Bài 23. Động lượng - Định luật bảo toàn động lượng

Bình chọn:
4.2 trên 168 phiếu
Câu C1 trang 123 SGK Vật lý  10 Câu C1 trang 123 SGK Vật lý 10

Giải Câu C1 trang 123 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Câu C2 trang 123 SGK Vật lý  10 Câu C2 trang 123 SGK Vật lý 10

Giải Câu C2 trang 123 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Câu C3 trang 126 SGK Vật lý  10 Câu C3 trang 126 SGK Vật lý 10

Giải Câu C3 trang 126 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Câu 1 trang 126 SGK Vật lí 10 Câu 1 trang 126 SGK Vật lí 10

Giải bài 1 trang 126 SGK Vật lí 10. Nêu định nghĩa và ý nghĩa của động lượng.

Xem chi tiết

Câu 2 trang 126 SGK Vật lí 10 Câu 2 trang 126 SGK Vật lí 10

Giải bài 2 trang 126 SGK Vật lí 10. Khi nào động lượng của một vật biến thiên.

Xem chi tiết

Câu 3 trang 126 SGK Vật lí 10 Câu 3 trang 126 SGK Vật lí 10

Giải bài 3 trang 126 SGK Vật lí 10. Hệ cô lập là gì?

Xem chi tiết

Câu 4 trang 126 SGK Vật lí 10 Câu 4 trang 126 SGK Vật lí 10

Giải bài 4 trang 126 SGK Vật lí 10. Phát biểu định luật bảo toàn động lượng. Chứng tỏ rằng định luật đó tương đương với định luật III Niu-tơn.

Xem chi tiết

Bài 5 trang 126 sgk vật lí 10 Bài 5 trang 126 sgk vật lí 10

Giải bài 5 trang 126 SGK Vật lí 10. Động lượng được tính bằng.

Xem chi tiết

Bài 6 trang 126 sgk vật lí 10 Bài 6 trang 126 sgk vật lí 10

Giải bài 6 trang 126 SGK Vật lí 10. Một quả bóng đang bay ngang với động lượng...

Xem chi tiết

Bài 7 trang 127 sgk vật lí 10 Bài 7 trang 127 sgk vật lí 10

Giải bài 7 trang 127 SGK Vật lí 10. Một vật nhỏ khối lượng m = 2 kg trượt xuống một đường thẳng nhẵn tại một điểm xác định có vận tốc 3 m/s

Xem chi tiết

Bài 8 trang 127 sgk vật lí 10 Bài 8 trang 127 sgk vật lí 10

Giải bài 8 trang 127 SGK Vật lí 10. Xe A có khối lượng 1000 kg và có vận tốc 60 km/h; xe B có khối lượng 2000 kg...

Xem chi tiết

Bài 9 trang 127 sgk vật lí 10 Bài 9 trang 127 sgk vật lí 10

Giải bài 9 trang 127 SGK Vật lí 10. Một máy bay có khối lượng 160000 kg, bay với vận tốc...

Xem chi tiếtHỏi bài