Bài 40. Thực hành: Xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng

Bình chọn:
4.1 trên 231 phiếu
Báo cáo thực hành: Xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng

1. Dụng cụ thí nghiệm - lực kế 0, 1N có độ chia nhỏ nhất 0,001 N...

Xem lời giải

Câu hỏi thực hành phần a trang 221 SGK Vật lý 10

Trả lời câu hỏi thực hành phần a trang 221 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu hỏi thực hành phần b trang 221 SGK Vật lý 10

Trả lời câu hỏi thực hành phần b trang 221 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Kết quả thực hành phần 1 trang 221 SGK Vật lý 10

Kết quả thực hành phần 1 trang 221 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Kết quả thực hành phần 2 trang 222 SGK Vật lý 10

Kết quả thực hành phần 2 trang 222 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Bài 1 trang 222 SGK Vật Lý 10

Giải bài 1 trang 222 SGK Vật Lý 10. Có thể dùng lực kế nhạy để đo lực căng bề mặt và hệ số căng bề mặt của chất lỏng không dính ướt theo

Xem lời giải

Bài 2 trang 222 SGK Vật Lý 10

Giải bài 2 trang 222 SGK Vật Lý 10.

Xem lời giải

Bài 3 trang 222 SGK Vật Lý 10

Giải Bài 3 trang 222 SGK Vật Lý 10. So sánh giá trị của hệ số căng bề mặt xác định được trong

Xem lời giải

Bài 4 trang 222 SGK Vật Lý 10

Giải Bài 4 trang 222 SGK Vật Lý 10. Sai số của phép đo hệ số căng bề mặt σ trong bài thực hành chủ yếu gây ra do nguyên nhân nào?

Xem lời giải