Bài 13. Lực ma sát

Bình chọn:
4.2 trên 189 phiếu
Phương pháp giải một số dạng bài tập về lực ma sát

Tổng hợp cách giải một số dạng bài tập về lực ma sát thường gặp hay, chi tiết, có ví dụ minh họa

Xem chi tiết

Lý thuyết lực ma sát

A.TÓM TẮT LÍ THUYẾT

Xem chi tiết

Câu C1 trang 75 SGK Vật lý 10

Giải Câu C1 trang 75 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C2 trang 76 SGK Vật lý 10

Giải Câu C2 trang 76 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Bài 1 trang 78 sgk vật lí 10

Giải bài 1 trang 78 SGK Vật lí 10. Nêu những đặc điểm của lực ma sát trượt?

Xem lời giải

Bài 2 trang 78 sgk vật lí 10

Hệ số ma sát trượt là gì?

Xem lời giải

Bài 3 trang 78 sgk vật lí 10

Giải bài 3 trang 78 SGK Vật lí 10. Nêu những đặc điểm của ma sát nghỉ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 78 sgk vật lí 10

Giải bài 4 trang 78 SGK Vật lí 10. Trong các cách viết công thức của lực ma sát trượt dưới đây...

Xem lời giải

Bài 5 trang 78 sgk vật lí 10

Giải bài 5 trang 78 SGK Vật lí 10. Quyển sách nằm yên trên mặt bàn...

Xem lời giải

Bài 6 trang 79 sgk vật lí 10

Giải bài 6 trang 79 SGK Vật lí 10. Điều gì xảy ra đối với hệ số ma sát

Xem lời giải

Bài 7 trang 79 sgk vật lí 10

Giải bài 7 trang 79 SGK Vật lí 10. Một vận động viên môn hốc cây

Xem lời giải

Bài 8 trang 79 sgk vật lí 10

Giải bài 8 trang 79 SGK Vật lí 10. Một tủ lạnh có trọng lượng 890N chuyển động

Xem lời giải