Bài 35. Biến dạng cơ của vật rắn

Bình chọn:
4.7 trên 106 phiếu
Lý thuyết biến dạng cơ của vật rắn

- Biến dạng cơ là sự thay đổi kích thước

Xem chi tiết

Câu C1 trang 188 SGK Vật lý 10

Giải Câu C1 trang 188 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C2 trang 189 SGK Vật lý 10

Giải Câu C2 trang 189 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C3 trang 189 SGK Vật lý 10

Giải Câu C3 trang 189 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C4 trang 190 SGK Vật lý 10

Giải Câu C4 trang 190 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Bài 1 trang 191 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 1 trang 191 SGK Vật lí 10. Biến dạng đàn hồi của vật rắn là gì?

Xem lời giải

Bài 2 trang 191 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 2 trang 191 SGK Vật lí 10. Phát biểu và viết công thức định luật Húc về biến dạng cơ của vật rắn?

Xem lời giải

Bài 3 trang 191 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 3 trang 191 SGK Vật lí 10. Từ định luật Húc về biến dạng cơ của vật rắn

Xem lời giải

Bài 4 trang 192 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 4 trang 192 SGK Vật lí 10. Mức độ biến dạng của thanh rắn (bị kéo hoặc nén) phụ thuộc yếu tố nào dưới đây?

Xem lời giải

Bài 5 trang 192 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 5 trang 192 SGK Vật lí 10. Trong giới hạn đàn hồi, độ biến dạng tỉ đối của thanh rắn

Xem lời giải

Bài 6 trang 192 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 6 trang 192 SGK Vật lí 10. Độ cứng (hay hệ số đàn hồi) của vật rắn

Xem lời giải

Bài 7 trang 192 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 7 trang 192 SGK Vật lí 10. Một sợi dây thép đường kính 1,5mm

Xem lời giải

Bài 8 trang 192 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 8 trang 192 SGK Vật lí 10. Một thanh rắn đồng chất tiết diện đều có hệ số đàn hồi là 100

Xem lời giải

Bài 9 trang 192 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 9 trang 192 SGK Vật lí 10. Một thanh thép tròn đường kính 20mm

Xem lời giải