Bài 37. Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng

Bình chọn:
4.2 trên 85 phiếu
Lý thuyết các hiện tượng bề mặt của chất lỏng

I. Lực căng bề mặt

Xem chi tiết

Câu C1 trang 198 SGK Vật lý 10

Giải Câu C1 trang 198 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C2 trang 199 SGK Vật lí 10

Giải câu C2 trang 199 SGK Vật lí 10

Xem lời giải

Câu C3 trang 199 SGK Vật lý 10

Giải Câu C3 trang 199 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C4 trang 200 SGK Vật lý 10

Giải Câu C4 trang 200 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C5 trang 200 SGK Vật lý 10

Giải Câu C5 trang 200 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C6 trang 201 SGK Vật lý 10

Giải Câu C6 trang 201 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Bài 1 trang 202 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 1 trang 202 SGK Vật lí 10. Mô tả hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng

Xem lời giải

Bài 2 trang 202 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 2 trang 202 SGK Vật lí 10. Trình bày thí nghiệm xác định chất lỏng theo phương pháp

Xem lời giải

Bài 3 trang 202 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 3 trang 202 SGK Vật lí 10. Viết công thức xác định độ lớn của lực căng bề mặt của chất lỏng

Xem lời giải

Bài 4 trang 202 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 4 trang 202 SGK Vật lí 10. Mô tả hiện tượng dính ướt và hiện tượng không dính ướt chất lỏng.

Xem lời giải

Bài 5 trang 202 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 5 trang 202 SGK Vật lí 10. Mô tả hiện tượng mao dẫn?

Xem lời giải

Bài 6 trang 202 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 6 trang 202 SGK Vật lí 10. Câu nào sau đây là không đúng khi nói về lực căng bề mặt của chất lỏng?

Xem lời giải

Bài 7 trang 203 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 7 trang 203 SGK Vật lí 10. Tại sao chiếc kim khâu có thể nổi trên mặt nước khi đặt nằm ngang ?

Xem lời giải

Bài 8 trang 203 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 8 trang 203 SGK Vật lí 10. Câu nào dưới đây không đúng khi nói về hiện tượng dính ướt và hiện tượng không dính ướt của chất lỏng?

Xem lời giải

Bài 9 trang 203 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 9 trang 203 SGK Vật lí 10. Tại sao nước mưa không bị lọt qua được các lỗ nhỏ trên tấm vải bạt?

Xem lời giải

Bài 10 trang 203 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 10 trang 203 SGK Vật lí 10. Tại sao giọt dầu lại có dạng khối cầu nằm lơ lửng trong dung dịch rượu có cùng khối lượng riêng với nó?

Xem lời giải

Bài 11 trang 203 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 11 trang 203 SGK Vật lí 10. Một vòng xuyến có đường kính ngoài là 44mm

Xem lời giải

Bài 12 trang 203 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 12 trang 203 SGK Vật lí 10. Một màng xà phòng được căng trên bề mặt khung dây đồng

Xem lời giải