Bài 31. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng

Bình chọn:
4.1 trên 125 phiếu
Lý thuyết Phương trình trạng thái của khí lí tưởng.

Khí lí tưởng tuân theo đúng các định luật

Xem chi tiết

Câu C1 trang 163 SGK Vật lý 10

Giải Câu C1 trang 163 SGK Vật lý 10. Lượng khí được chuyển từ trạng thái 1 sang trạng thái 1' bằng quá trình nào? Hãy viết biểu thức liên hệ giữa p1,V1 và p',V2.

Xem lời giải

Bài 1 trang 165 sgk vật lý 10

Giải bài 1 trang 165 SGK Vật lí 10. Khí lý tưởng là gì

Xem lời giải

Bài 2 trang 165 sgk vật lý 10

Giải bài 2 trang 165 SGK Vật lí 10. Lập phương trình trạng thái của khí lý tưởng.

Xem lời giải

Bài 3 trang 165 sgk vật lý 10

Giải bài 3 trang 165 SGK Vật lí 10. Viết biểu thức của sự nở đẳng áp của chất khí

Xem lời giải

Bài 4 trang 165 sgk vật lý 10

Giải bài 4 trang 165 SGK Vật lí 10. Hãy ghép các quá trình ghi bên trái

Xem lời giải

Bài 5 trang 166 sgk vật lý 10

Giải bài 5 trang 166 SGK Vật lí 10. Trong hệ tọa độ (V, T), đường biểu diễn

Xem lời giải

Bài 6 trang 166 sgk vật lý 10

Giải bài 6 trang 166 SGK Vật lí 10. Một liên hệ giữa áp suất,

Xem lời giải

Bài 7 trang 166 sgk vật lý 10

Giải bài 7 trang 166 SGK Vật lí 10. Trong phòng thí nghiệm

Xem lời giải

Bài 8 trang 166 sgk vật lý 10

Giải bài 8 trang 166 SGK Vật lí 10. Tính khối lượng riêng của không khí

Xem lời giải