CHƯƠNG II. ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

Bình chọn:
4.4 trên 73 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 2 - Vật lí 10

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 2 - Vật lí 10 có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 2 - Vật lí 10

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 2 - Vật lí 10 có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

Phương pháp giải một số dạng bài tập về lực hấp dẫn – định luật vạn vật hấp dẫn

Tổng hợp phương pháp giải bài tập về lực hấp dẫn hay, chi tiết

Xem chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về lực hướng tâm

Tổng hợp cách giải một số dạng bài tập về lực hướng tâm hay, chi tiết

Xem chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về lực đàn hồi của lò xo

Tổng hợp cách giải một số dạng bài tập về lực đàn hồi của lò xo hay, chi tiết

Xem chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về lực ma sát

Tổng hợp cách giải một số dạng bài tập về lực ma sát thường gặp hay, chi tiết, có ví dụ minh họa

Xem chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về tổng hợp và phân tích lực đồng quy theo quy tắc hình bình hành

Tổng hợp cách giải một số dạng bài tập về tổng hợp và phân tích lực đồng quy theo quy tắc hình bình hành

Xem chi tiết

Phương pháp giải bài tập về ba định luật Niuton

Tổng hợp phương pháp giải bài tập áp dụng ba định luật Niuton hay, chi tiết

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 2 - Vật lí 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 2 - Vật lí 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 2 - Vật lí 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 2 - Vật lí 10

Xem lời giải

Lý thuyết lực đàn hồi của lò xo - Định luật Húc

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT

Xem chi tiết

Lý thuyết bài toán về chuyển động ném ngang

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT

Xem chi tiết

Lý thuyết lực hấp dẫn- Định luật vạn vật hấp dẫn

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT

Xem chi tiết

Lý thuyết lực ma sát

A.TÓM TẮT LÍ THUYẾT

Xem chi tiết

Lý thuyết ba định luật Niutơn

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Xem chi tiết

Lý thuyết tổng hợp và phân tích lực điều kiện cân bằng của chất điểm

Lực là đại lượng vectơ đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác mà kết quả là gây ra gia tốc cho vật hoặc làm cho vật biến dạng

Xem chi tiết

Câu C1 trang 54 SGK Vật lý 10

Giải Câu C1 trang 54 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C2 trang 54 SGK Vật lý 10

Giải Câu C2 trang 54 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C3 trang 55 SGK Vật lý 10

Giải Câu C3 trang 55 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C4 trang 56 SGK Vật lý 10

Giải Câu C4 trang 56 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất