CHƯƠNG II. ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

Bình chọn:
4.4 trên 73 phiếu
Bài 7 trang 65 sgk vật lí 10

Giải bài 7 trang 65 SGK Vật lí 10. Một vật đang chuyển động với vận tốc 3m/s

Xem lời giải

Bài 8 trang 65 sgk vật lí 10

Giải bài 8 trang 65 SGK Vật lí 10. Câu nào đúng?

Xem lời giải

Bài 9 trang 65 sgk vật lí 10

Giải bài 9 trang 65 SGK Vật lí 10. Một vật đang nằm yên trên mặt bàn nằm ngang

Xem lời giải

Bài 10 trang 65 sgk vật lí 10

Giải bài 10 trang 65 SGK Vật lí 10. Trong các cách viết hệ thức...

Xem lời giải

Bài 11 trang 65 sgk vật lí 10

Giải bài 11 trang 65 SGK Vật lí 10. Một vật có khối lượng

Xem lời giải

Bài 12 trang 65 sgk vật lí 10

Giải bài 12 trang 65 SGK Vật lí 10. Một quả bóng,

Xem lời giải

Bài 13 trang 65 sgk vật lí 10

Giải bài 13 trang 65 SGK Vật lí 10. Trong một tai nạn giao thông...

Xem lời giải

Bài 14 trang 65 sgk vật lí 10

Giải bài 14 trang 65 SGK Vật lí 10. Để xách một túi đựng thức ăn...

Xem lời giải

Bài 15 trang 65 sgk vật lí 10

Giải bài 15 trang 65 SGK Vật lí 10. Hãy chỉ ra cặp “ lực và phản lực” ...

Xem lời giải

Bài 1 trang 69 sgk vật lí 10

Giải bài 1 trang 69 SGK Vật lí 10. Phát biểu định luật vạn vật hấp dẫn..

Xem lời giải

Bài 2 trang 69 sgk vật lí 10

Giải bài 2 trang 69 SGK Vật lí 10. Nêu định nghĩa trọng tâm của vật?

Xem lời giải

Bài 3 trang 69 sgk vật lí 10

Giải bài 3 trang 69 SGK Vật lí 10. Tại sao gia tốc rơi tự do..

Xem lời giải

Bài 4 trang 69 sgk vật lí 10

Giải bài 4 trang 69 SGK Vật lí 10. Một vật khối lượng 1 kg...

Xem lời giải

Bài 5 trang 70 sgk vật lí 10

Giải bài 5 trang 70 SGK Vật lí 10. Hai tàu thủy....

Xem lời giải

Bài 6 trang 70 sgk vật lí 10

Giải bài 6 trang 70 SGK Vật lí 10. Trái Đất hút Mặt Trăng...

Xem lời giải

Bài 7 trang 70 sgk vật lí 10

Giải bài 7 trang 70 SGK Vật lí 10. Tính trọng lượng của một nhà du hành vũ trụ...

Xem lời giải

Câu C1 trang 71 SGK Vật lý 10

Giải Câu C1 trang 71 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C2 trang 72 SGK Vật lý 10

Giải Câu C2 trang 72 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C3 trang 72 SGK Vật lý 10

Giải Câu C3 trang 72 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Bài 1 trang 74 sgk vật lí 10

Giải bài 1 trang 74 SGK Vật lí 10. Nêu những đặc điểm (về phương, chiều, điểm đặt)

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất