Bài 38. Sự chuyển thể của các chất

Bình chọn:
4.7 trên 111 phiếu
Lý thuyết sự chuyển thể của các chất

I. Sự nóng chảy

Xem chi tiết

Câu C1 trang 204 SGK Vật lý 10

Giải Câu C1 trang 204 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C2 trang 205 SGK Vật lý 10

Giải Câu C2 trang 205 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C3 trang 206 SGK Vật lý 10

Giải Câu C3 trang 206 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C4 trang 207 SGK Vật lý 10

Giải Câu C4 trang 207 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Bài 1 trang 209 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 1 trang 209 SGK Vật lí 10. Sự nóng chảy là gì

Xem lời giải

Bài 2 trang 209 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 2 trang 209 SGK Vật lí 10. Nhiệt nóng chảy là gì?

Xem lời giải

Bài 3 trang 209 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 3 trang 209 SGK Vật lí 10. Sự bay hơi là gì?

Xem lời giải

Bài 4 trang 209 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 4 trang 209 SGK Vật lí 10. Phân biệt hơi bão hòa với hơi khô.

Xem lời giải

Bài 5 trang 209 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 5 trang 209 SGK Vật lí 10. Sự sôi là gì?

Xem lời giải

Bài 6 trang 209 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 6 trang 209 SGK Vật lí 10. Viết công thức tính nhiệt hóa hơi của chất lỏng.

Xem lời giải

Bài 7 trang 210 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 7 trang 210 SGK Vật lí 10. Câu nào dưới đây không đúng khi nói về sự nóng chảy của các chất rắn?

Xem lời giải

Bài 8 trang 210 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 8 trang 210 SGK Vật lí 10. Nhiệt nóng chảy của đồng là

Xem lời giải

Bài 9 trang 210 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 9 trang 210 SGK Vật lí 10. Câu nào sau đây không đúng khi nói về sự bay hơi của các chất lỏng?

Xem lời giải

Bài 10 trang 210 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 10 trang 210 SGK Vật lí 10. Nhiệt hóa hơi của nước là

Xem lời giải

Bài 11 trang 210 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 11 trang 210 SGK Vật lí 10. Một bình cầu thủy tinh chứ

Xem lời giải

Bài 12 trang 210 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 12 trang 210 SGK Vật lí 10. Ở áp suất chuẩn (1 atm) có thể đun nước nóng đến

Xem lời giải

Bài 13 trang 210 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 13 trang 210 SGK Vật lí 10. Ở trên núi cao người ta không thể luộc chín trứng trong nước sôi

Xem lời giải

Bài 14 trang 210 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 14 trang 210 SGK Vật lí 10. Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho 4 kg nước đá

Xem lời giải

Bài 15 trang 210 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 15 trang 210 SGK Vật lí 10. Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho miếng khối lượng

Xem lời giải