Bài 38. Sự chuyển thể của các chất

Bình chọn:
4.7 trên 109 phiếu
Câu C1 trang 204 SGK Vật lý  10 Câu C1 trang 204 SGK Vật lý 10

Giải Câu C1 trang 204 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Câu C2 trang 205 SGK Vật lý  10 Câu C2 trang 205 SGK Vật lý 10

Giải Câu C2 trang 205 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Câu C3 trang 206 SGK Vật lý  10 Câu C3 trang 206 SGK Vật lý 10

Giải Câu C3 trang 206 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Câu C4 trang 207 SGK Vật lý  10 Câu C4 trang 207 SGK Vật lý 10

Giải Câu C4 trang 207 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Bài 1 trang 209 sgk Vật lý lớp 10 Bài 1 trang 209 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 1 trang 209 SGK Vật lí 10. Sự nóng chảy là gì

Xem chi tiết

Bài 2 trang 209 sgk Vật lý lớp 10 Bài 2 trang 209 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 2 trang 209 SGK Vật lí 10. Nhiệt nóng chảy là gì?

Xem chi tiết

Bài 3 trang 209 sgk Vật lý lớp 10 Bài 3 trang 209 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 3 trang 209 SGK Vật lí 10. Sự bay hơi là gì?

Xem chi tiết

Bài 4 trang 209 sgk Vật lý lớp 10 Bài 4 trang 209 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 4 trang 209 SGK Vật lí 10. Phân biệt hơi bão hòa với hơi khô.

Xem chi tiết

Bài 5 trang 209 sgk Vật lý lớp 10 Bài 5 trang 209 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 5 trang 209 SGK Vật lí 10. Sự sôi là gì?

Xem chi tiết

Bài 6 trang 209 sgk Vật lý lớp 10 Bài 6 trang 209 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 6 trang 209 SGK Vật lí 10. Viết công thức tính nhiệt hóa hơi của chất lỏng.

Xem chi tiết

Bài 7 trang 210 sgk Vật lý lớp 10 Bài 7 trang 210 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 7 trang 210 SGK Vật lí 10. Câu nào dưới đây không đúng khi nói về sự nóng chảy của các chất rắn?

Xem chi tiết

Bài 8 trang 210 sgk Vật lý lớp 10 Bài 8 trang 210 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 8 trang 210 SGK Vật lí 10. Nhiệt nóng chảy của đồng là

Xem chi tiết

Bài 9 trang 210 sgk Vật lý lớp 10 Bài 9 trang 210 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 9 trang 210 SGK Vật lí 10. Câu nào sau đây không đúng khi nói về sự bay hơi của các chất lỏng?

Xem chi tiết

Bài 10 trang 210 sgk Vật lý lớp 10 Bài 10 trang 210 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 10 trang 210 SGK Vật lí 10. Nhiệt hóa hơi của nước là

Xem chi tiết

Bài 11 trang 210 sgk Vật lý lớp 10 Bài 11 trang 210 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 11 trang 210 SGK Vật lí 10. Một bình cầu thủy tinh chứ

Xem chi tiết

Bài 12 trang 210 sgk Vật lý lớp 10 Bài 12 trang 210 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 12 trang 210 SGK Vật lí 10. Ở áp suất chuẩn (1 atm) có thể đun nước nóng đến

Xem chi tiết

Bài 13 trang 210 sgk Vật lý lớp 10 Bài 13 trang 210 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 13 trang 210 SGK Vật lí 10. Ở trên núi cao người ta không thể luộc chín trứng trong nước sôi

Xem chi tiết

Bài 14 trang 210 sgk Vật lý lớp 10 Bài 14 trang 210 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 14 trang 210 SGK Vật lí 10. Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho 4 kg nước đá

Xem chi tiết

Bài 15 trang 210 sgk Vật lý lớp 10 Bài 15 trang 210 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 15 trang 210 SGK Vật lí 10. Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho miếng khối lượng

Xem chi tiếtHỏi bài