Bài 30. Quá trình đẳng tích. Định luật Sác - Lơ

Bình chọn:
4.3 trên 148 phiếu
Lý thuyết Quá trình đẳng tích. Định luật Sác - Lơ

Quá trình biến đổi trạng thái khi thể tích không đổi là quá trình đẳng tích.

Xem chi tiết

Câu C1 trang 160 SGK Vật lý 10

Giải Câu C1 trang 160 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C2 trang 161 SGK Vật lý 10

Giải Câu C2 trang 161 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C3 trang 161 SGK Vật lý 10

Giải Câu C3 trang 161 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Bài 1 trang 162 sgk vật lý 10

Giải bài 1 trang 162 SGK Vật lí 10. Thế nào là quá trình đẳng tích

Xem lời giải

Bài 2 trang 162 sgk vật lý 10

Giải bài 2 trang 162 SGK Vật lí 10. Viết hệ thức liên hệ giữa p và T trong

Xem lời giải

Bài 3 trang 162 sgk vật lý 10

Giải bài 3 trang 162 SGK Vật lí 10. Phát biểu định luật Sác-lơ.

Xem lời giải

Bài 4 trang 162 sgk vật lý 10

Giải bài 4 trang 162 SGK Vật lí 10. Trong các hệ thức sau đây

Xem lời giải

Bài 5 trang 162 sgk vật lý 10

Giải bài 5 trang 162 SGK Vật lí 10. Trong hệ tọa độ

Xem lời giải

Bài 6 trang 162 sgk vật lý 10

Giải bài 6 trang 162 SGK Vật lí 10. Hệ thức nào sau đây phù hợp với định luật Sác-lơ

Xem lời giải

Bài 7 trang 162 sgk vật lý 10

Giải bài 7 trang 162 SGK Vật lí 10. Một bình chứa một lượng khí ở

Xem lời giải

Bài 8 trang 162 sgk vật lý 10

Giải bài 8 trang 162 SGK Vật lí 10. Một chiếc lốp ô tô chứa không khí có

Xem lời giải