Câu hỏi:

Cho cơ hệ gồm một lò xo có khối lượng không đáng kể có độ cứng k = 120N/m, một đầu gắn với điểm cố định, một đầu gắn với vật có khối lượng m = 100g, vật có thể trượt trên mặt phẳng ngang có hệ số ma sát \(\mu  = 0,6\). Ban đầu đưa vật đến vị trí lò xo nén 12cm rồi thả ra không vận tốc ban đầu. Xác định độ dãn cực đại của lò xo và tốc độ cực đại của vật sau đó.

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 lý lớp 10 năm 2020 - 2021 trường THPT Đoàn Thượng

Câu hỏi:

Một bình thủy tinh chứa đầy 200 cm3 thủy ngân ở 00C. Hỏi khi nhiệt độ tăng đến 500C thì thể tích thủy ngân tràn ra bằng bao nhiêu? Cho hệ số nở dài của thủy tinh là \({\alpha _1} = {9.10^{ - 6}}{K^{ - 1}}\), hệ số nở khối của thủy ngân là \(\beta  = 1,{82.10^{ - 4}}.{K^{ - 1}}\).

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 lý lớp 10 năm 2020 - 2021 trường THPT Đoàn Thượng

Câu hỏi:

Một vật m1 = 1 kg đến chuyển động với vận tốc 4 m/s đến va chạm mềm với vật m2 = 3 kg đang chuyển động cùng hướng trên mặt phẳng nằm ngang nhẵn với vận tốc 1m/s.

a) Tính động lượng của vật m2 trước khi va chạm.

b) Tính vận tốc của hai vật ngay sau va chạm.

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 lý lớp 10 năm 2020 - 2021 trường THPT Đoàn Thượng

Câu hỏi:

a) Một khối khí lý tưởng biến đổi trạng thái theo một chu trình như hình vẽ. Hãy gọi tên các quá trình.

b) Ở 270C thể tích của một lượng khí là 6 lít. Nếu áp suất không đổi, thì thể tích của lượng khí đó ở nhiệt độ 1270C là bao nhiêu?

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 lý lớp 10 năm 2020 - 2021 trường THPT Đoàn Thượng

Câu hỏi:

Dụng cụ có nguyên tắc hoạt động không liên quan đến sự nở vì nhiệt là:

 • A Đồng hồ bấm giây
 • A Rơle nhiệt
 • C Ampe kế nhiệt
 • D Nhiệt kế kim loại

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 lý lớp 10 năm 2020 - 2021 trường THPT Đoàn Thượng

Câu hỏi:

Người ta thực hiện 100J để nén khí trong một xilanh. Biết khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 20J, độ biến thiên nội năng của khí là:

 • A 80J
 • A 20J  
 • C 100J
 • D 130J

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 lý lớp 10 năm 2020 - 2021 trường THPT Đoàn Thượng

Câu hỏi:

Chọn phát biểu đúng. Động lượng của một hệ cô lập là một đại lượng

 • A không xác định
 • A không bảo toàn
 • C bảo toàn
 • D biến thiên

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 lý lớp 10 năm 2020 - 2021 trường THPT Đoàn Thượng

Câu hỏi:

Một gàu nước khối lượng 10kg được kéo đều lên cao 5m trong khoảng thời gian 1 phút 40 giây. Lấy \(g = 10m/{s^2}\). Công suất trung bình của lực kéo bằng

 • A 6W
 • A 7W  
 • C 5W  
 • D 4W

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 lý lớp 10 năm 2020 - 2021 trường THPT Đoàn Thượng

Câu hỏi:

Một thước thép ở 200C có độ dài 1m, hệ số nở dài của thép là \(\alpha  = {11.10^{ - 6}}{K^{ - 1}}\). Khi nhiệt độ tăng đến 400C, thước thép này dài thêm là:

 • A 4,2mm
 • A 3,2mm  
 • C 2,4mm  
 • D 0,22mm

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 lý lớp 10 năm 2020 - 2021 trường THPT Đoàn Thượng

Câu hỏi:

Tính chất nào sau đây không phải là của phân tử ở thể khí?

 • A Có lúc đứng yên, có lúc chuyển động
 • A Giữa các phân tử có khoảng cách
 • C chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao
 • D chuyển động không ngừng

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 lý lớp 10 năm 2020 - 2021 trường THPT Đoàn Thượng

Xem thêm