Câu hỏi:

Mắt một người có điểm cực cận cách mắt 10cm, điểm cực viễn cách mắt 50cm.

a) Mắt người này bị tật gì? Để sửa tật cho mắt thì người này phải đeo kính có độ tụ bằng bao nhiêu? Biết kính đeo sát mắt.

b) Khi đeo kính sửa tật người này quan sát được vật gần nhất cách mắt bao nhiêu?

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 lý lớp 11 năm 2020 - 2021 trường THPT Đoàn Thượng

Câu hỏi:

Vật sáng AB đặt trước một thấu kính hội tụ cho ảnh thật cách thấu kính 80cm. Nếu thay thấu kính hội tụ bằng thấu kính phân kì có cùng độ lớn tiêu cự và đặt đúng chỗ thấu kính hội tụ thì ảnh thu được cách thấu kính 20cm. Tìm tiêu cự của các thấu kính trên?

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 lý lớp 11 năm 2020 - 2021 trường THPT Đoàn Thượng

Câu hỏi:

Chiếu một tia sáng đơn sắc từ không khí vào một chất lỏng trong suốt dưới góc tới bằng \(i = {60^0}\) thì góc khúc xạ là \(r = {45^0}\).

a) Tính chiết suất n của chất lỏng?

b) Nếu chiếu tia sáng trên từ chất lỏng ra không khí dưới góc tới i1. Để có tia sáng ló ra ngoài không khí thì góc i1 thỏa mãn điều kiện gì?

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 lý lớp 11 năm 2020 - 2021 trường THPT Đoàn Thượng

Câu hỏi:

Một khung dây dẫn cứng, phẳng hình chữ nhật, có diện tích S = 50 cm2, gồm 10 vòng, được đặt trong từ trường đều, có vecto cảm ứng từ hợp với vecto pháp tuyến của mặt phẳng khung dây một góc \(\alpha  = {60^0}\) có độ lớn giảm đều đặn từ 1,2 T xuống 0,2 T trong khoảng thời gian 0,2s. Tính độ lớn của suất điện động ứng trong khoảng thời gian trên?

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 lý lớp 11 năm 2020 - 2021 trường THPT Đoàn Thượng

Câu hỏi:

Một đoạn dây dẫn dài l = 1,5 m mang dòng điện I = 10A, đặt vuông góc trong một từ trường đều có cảm ứng từ B = 1,2T. Nó chịu một lực từ tác dụng là

 • A 18 N
 • A 1,8 N  
 • C 1800 N  
 • D 0  N

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 lý lớp 11 năm 2020 - 2021 trường THPT Đoàn Thượng

Câu hỏi:

Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 0,2m, độ tụ của thấu kính là

 • A 20cm  
 • A -20cm  
 • C 0,05 dp  
 • D 5 dp

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 lý lớp 11 năm 2020 - 2021 trường THPT Đoàn Thượng

Câu hỏi:

Mắt bạn Đông có khoảng cực viễn là 40cm. Loại kính thích hợp để bạn ấy đeo là

 • A hội tụ, có tiêu cự 40cm
 • A phân kì, có tiêu cự 40cm
 • C hội tụ, có tiêu cự lớn hơn 40cm
 • D phân kì, có tiêu cự lớn hơn 40cm

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 lý lớp 11 năm 2020 - 2021 trường THPT Đoàn Thượng

Câu hỏi:

Vật AB cao 1mm trước thấu kính hội tụ có f = 10cm, vật cách kính 20cm cho ảnh A’B’ là

 • A ảnh cùng chiều với vật, cách thấu kính 10cm
 • A ảnh thật cách thấu kính 20cm
 • C ảnh ảo cách thấu kính 20cm
 • D ảnh cùng chiều với vật, cách thấu kính 20cm

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 lý lớp 11 năm 2020 - 2021 trường THPT Đoàn Thượng

Câu hỏi:

Tính chất cơ bản của từ trường là tác dụng

 • A lực đàn hồi lên dòng điện và nam châm đặt trong nó
 • A lực hấp dẫn lên các vật đặt trong nó
 • C lực ma sát tác dụng lên các dòng điện và nam châm đặt trong nó
 • D lực từ lên nam châm hoặc lên dòng điện đặt trong nó

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 lý lớp 11 năm 2020 - 2021 trường THPT Đoàn Thượng

Câu hỏi:

Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong mạch kín tỉ lệ với

 • A điện tích của mạch
 • A tốc độ biến thiên từ thông qua mạch ấy
 • C độ lớn từ thông qua mạch
 • D điện trở của mạch

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 lý lớp 11 năm 2020 - 2021 trường THPT Đoàn Thượng

Xem thêm