Câu hỏi:

Cho lưới thức ăn

Hãy cho biết:

a) Có bao nhiêu chuỗi thức ăn.

b) Có mấy loài thuộc sinh vật tiêu thụ bậc 1, kể tên.

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 Sinh lớp 12 năm 2020-2021 THPT Lý Thường Kiệt TP Hồ Chí Minh

Câu hỏi:

Giải sử 4 quần thể của một loài thú được kí hiệu là A, B, C, D có diện tích khu phân bố và mật độ cá thể như sau

Cho biết diện tích khu phân bố của 4 quần thể không thay đổi, không có hiện tượng xuất cư và nhập cư.

a) Hãy sắp xếp kích thước các quần thể trên theo thứ tự từ lớn đến bé? Giải thích?

b) Giả sử quần thể A và quần thể D đều có tỉ lệ sinh là 7%/năm và tử vong là 2%/năm. Hãy tính số lượng cá thể quần thể A sau 1 năm và quần thể D sau 5 năm.

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 Sinh lớp 12 năm 2020-2021 THPT Lý Thường Kiệt TP Hồ Chí Minh

Câu hỏi:

Kết quả của tiến hóa tiền sinh học là

 • A hình thành sinh vật đa bào.
 • A hình thành chất hữu cơ phức tạp.
 • C hình thành tế bào sơ khai.
 • D hình thành hệ sinh vật đa dạng phong phú như ngày nay.

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 Sinh lớp 12 năm 2020-2021 THPT Lý Thường Kiệt TP Hồ Chí Minh

Câu hỏi:

Có bao nhiêu biện pháp sau đây góp phần bảo vệ đa dạng sinh học?

I. Tích cực sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo.

II. Tăng cường sử dụng các phương tiện giao thông công cộng.

III. Bảo vệ rừng, tích cực chống xói mòn đất.

IV. Tích cực phát triển kinh tế bằng các nguồn tài nguyên không tái sinh.

 • A 1.
 • A 4.
 • C 3.
 • D 2.

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 Sinh lớp 12 năm 2020-2021 THPT Lý Thường Kiệt TP Hồ Chí Minh

Câu hỏi:

Đại địa chất nào đôi khi còn được gọi là kỉ nguyên của bò sát?

 • A Đại Thái cổ.
 • A Đại Cổ sinh.
 • C Đại Trung sinh.
 • D Đại Tân sinh.

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 Sinh lớp 12 năm 2020-2021 THPT Lý Thường Kiệt TP Hồ Chí Minh

Câu hỏi:

Khi nói về ổ sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Các loài có ổ sinh thái về độ ẩm trùng nhau một phần không thể sống trong một sinh cảnh.

II. Ổ sinh thái của mỗi loài khác với nơi ở của chúng.

III. Kích thước thức ăn, hình thức bắt mồi, … của mỗi loài tạo nên các ổ sinh thái về dinh dưỡng.

IV. Các loài cùng sống trong một sinh cảnh chắc chắn có ổ sinh thái về nhiệt độ trùng nhau hoàn toàn.

 • A 4.
 • A 1.
 • C 3.
 • D 2.

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 Sinh lớp 12 năm 2020-2021 THPT Lý Thường Kiệt TP Hồ Chí Minh

Câu hỏi:

Trong một ao cá, người ta có thể nuôi kết hợp nhiều loại cá: mè trắng, mè hoa, trắm cỏ, trắm đen, trôi, chép vì

 • A Tận dụng được nguồn thức ăn là các loài động vật nổi và tảo.
 • A Tận dụng được nguồn thức ăn là các loài động vật đáy.
 • C Mỗi loài có một ổ sinh thái riêng nên sẽ giảm mức độ cạnh tranh gay gắt với nhau.
 • D Tạo ra sự đa dạng loài trong hệ sinh thái ao.

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 Sinh lớp 12 năm 2020-2021 THPT Lý Thường Kiệt TP Hồ Chí Minh

Câu hỏi:

Trong quá trình diễn thế nguyên sinh, sự cạnh tranh giữa các quần thể trong quần xã diễn ra khốc liệt nhất khi:

 • A bắt đầu quá trình diễn thế.
 • A ở giai đoạn giữa của diễn thế.
 • C ở giai đoạn cuối cùng của diễn thế.
 • D ở giải đoạn đầu hoặc giữa của quá trình diễn thế.

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 Sinh lớp 12 năm 2020-2021 THPT Lý Thường Kiệt TP Hồ Chí Minh

Câu hỏi:

Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, lưỡng cư ngự trị ở đại nào sau đây?

 • A Đại Cổ sinh.
 • A Đại Nguyên sinh.
 • C Đại Tân sinh.
 • D Đại Trung sinh.

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 Sinh lớp 12 năm 2020-2021 THPT Lý Thường Kiệt TP Hồ Chí Minh

Câu hỏi:

Theo lí thuyết, tập hợp sinh vật nào sau đây là một quần thể?

 • A Gà Lôi ở rừng Kẻ Gỗ.
 • A Cây hạt kín ở rừng Bạch Mã.
 • C Chim ở Trường Sa.
 • D Cá ở Hồ Tây.

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 Sinh lớp 12 năm 2020-2021 THPT Lý Thường Kiệt TP Hồ Chí Minh

Xem thêm