Câu hỏi:

(2,5 điểm)

Trình bày chức năng của các Hoocmôn tuyến tụy.

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 Sinh lớp 8 năm 2020-2021 Sở GD&ĐT TP Huế

Câu hỏi:

(3,0 điểm)

Hoocmôn có vai trò gì? Trình bày tính chất chung của Hoocmôn và cho ví dụ.

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 Sinh lớp 8 năm 2020-2021 Sở GD&ĐT TP Huế

Câu hỏi:

(2,0 điểm)

Để tránh những tác động có ảnh hưởng xấu đến hoạt động của hệ thần kinh, theo em cần thực hiện những vấn đề gì trong cuộc sống hằng ngày?

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 Sinh lớp 8 năm 2020-2021 Sở GD&ĐT TP Huế

Câu hỏi:

(2,5 điểm)

Thế nào là phản xạ không điều kiện, phản xạ có điều kiện. Cho ví dụ mỗi loại. Trình bày ý nghĩa của sự hình thành và sự ức chế phản xạ có điều kiện đối với đời sống động vật và con người?

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 Sinh lớp 8 năm 2020-2021 Sở GD&ĐT TP HuếHỏi bài