Câu hỏi:

Người ta đun nóng một thỏi kim loại nặng 1 kg đến nhiệt độ 3000C rồi thả chìm vào 100g nước ở nhiệt độ ban đầu 400C. Biết nhiệt lượng nước thu vào bằng 80% nhiệt lượng do sắt tỏa ra. Hỏi nhiệt độ của nước khi có cân bằng nhiệt?

Biết nhiệt dung riêng của kim loại là 920J/kg.K, nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K.

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 lý lớp 8 năm 2020 - 2021 trường THCS Nguyễn Văn Thiều

Câu hỏi:

Một khối nhôm có khối lượng 500g, có nhiệt độ ban đầu là 300C. Tính nhiệt lượng cần cung cấp để khối nhôm nóng lên đến 1000C. Biết nhiệt dung riêng của nhôm là 880J/kg.K, nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K.

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 lý lớp 8 năm 2020 - 2021 trường THCS Nguyễn Văn Thiều

Câu hỏi:

Một con ngựa tác dụng lực kéo 100N, kéo chiếc xe đi được quãng đường 7,5km trong thời gian 30 phút. Tính công và công suất của con ngựa.

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 lý lớp 8 năm 2020 - 2021 trường THCS Nguyễn Văn Thiều

Câu hỏi:

a) Nêu tên các hình thức truyền nhiệt? Thế nào là đối lưu? Nêu một ví dụ có sự đối lưu trong thực tế?

b) Nhiệt lượng một vật thu vào để nóng lên phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 lý lớp 8 năm 2020 - 2021 trường THCS Nguyễn Văn Thiều

Câu hỏi:

Định nghĩa và viết biểu thức tính công suất? Ghi chú thích và đơn vị của các đại lượng trong công thức?

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 lý lớp 8 năm 2020 - 2021 trường THCS Nguyễn Văn ThiềuHỏi bài