Câu hỏi:

Hỗn hợp Al, Cu có khối lượng 30g. Đổ vào HCl, có 2.24l khí bay ra. Thể tích HCl đã dùng bao nhiêu, biết Cm= 2;

Xem lời giải

Câu hỏi:

đây là nội dung câu trắc nghiệm đơn 1 dòng

 • A fbbbb
 • A Ahihbbbbi  
 • C Bla bla….bbb   
 • D 999999cmbbb

Xem lời giải

Câu hỏi:

Hỗn hợp Al, Cu có khối lượng 30g. Đổ vào HCl, có 2.24l khí bay ra. Thể tích HCl đã dùng bao nhiêu, biết Cm= 2;

Xem lời giải

Trắc nghiệm Bài 1: Tập hợp Toán 6 Kết nối tri thức

Câu hỏi:

đây là nội dung câu trắc nghiệm đơn 1 dòng

 • A fbbbb
 • A Ahihbbbbi  
 • C Bla bla….bbb   
 • D 999999cmbbb

Xem lời giải

Trắc nghiệm Bài 1: Tập hợp Toán 6 Kết nối tri thức

Câu hỏi:

Con người dựa vào đâu sáng tạo ra lịch

 • A Trái Đất
 • A Mặt Trăng
 • C Mặt Trời
 • D Tất cả đáp án trên.

Xem lời giải

Câu hỏi:

Trên tờ lịch có mấy loại lịch

 • A Một
 • A Hai   
 • C Ba  
 • D Bốn

Xem lời giải

Câu hỏi:

Con người dựa vào đâu sáng tạo ra lịch

Xem lời giải

Câu hỏi:

Trên tờ lịch có mấy loại lịch

 • A Một
 • A Hai   
 • C Ba  
 • D Bốn

Xem lời giải

Câu hỏi:

Hỗn hợp Al, Cu có khối lượng 30g. Đổ vào HCl, có 2.24l khí bay ra. Thể tích HCl đã dùng bao nhiêu, biết Cm= 2;

Xem lời giải

v

Câu hỏi:

Vì sao nước mắt em rơi?

Xem lời giải

Xem thêmHỏi bài