Câu hỏi:

Con người dựa vào đâu sáng tạo ra lịch

 • A Trái Đất
 • A Mặt Trăng
 • C Mặt Trời
 • D Tất cả đáp án trên.

Xem lời giải

Câu hỏi:

Trên tờ lịch có mấy loại lịch

 • A Một
 • A Hai   
 • C Ba  
 • D Bốn

Xem lời giải

Câu hỏi:

Con người dựa vào đâu sáng tạo ra lịch

Xem lời giải

Câu hỏi:

Trên tờ lịch có mấy loại lịch

 • A Một
 • A Hai   
 • C Ba  
 • D Bốn

Xem lời giải

Câu hỏi:

Hỗn hợp Al, Cu có khối lượng 30g. Đổ vào HCl, có 2.24l khí bay ra. Thể tích HCl đã dùng bao nhiêu, biết Cm= 2;

Xem lời giải

v

Câu hỏi:

Tác giả Hồ Chí Minh mất năm bao nhiêu?

 • A fbbbb
 • A Ahihbbbbi  
 • C Bla bla….bbb   
 • D 999999cmbbb

Xem lời giải

Câu hỏi:

Vì sao nước mắt em rơi?

Xem lời giải

Câu hỏi:

Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng
A. giao thoa với nhau
B. mắt nhìn thấy được
C. không bị tán sắc khi qua lăng kính
D. bị khúc xạ khi đến mặt phân cách hai môi trường trong suốt

Xem lời giải