Câu hỏi:

Phát biểu nào sau đây đúng về Đông Nam Á lục địa?

 • A Mưa lớn thường xuyên quanh năm
 • A Nền nhiệt cao đều không phân hóa
 • C Có khí hậu chủ yếu là cận xích đạo
 • D Nhiệt đới ẩm gió mùa chiếm ưu thế

Xem chi tiết

Câu hỏi:

Ngành có tính truyền thống nhất trong sản xuất nông nghiệp ở khu vực Đông Nam Á là:

 • A Trồng cây công nghiệp, cây ăn quả
 • A Trồng lúa nước
 • C Chăn nuôi gia súc
 • D Nuôi trồng thủy sản

Xem chi tiết

Câu hỏi:

Gần đây có một sự kiện lần đâu tiên xảy ra và có tác động đến số lượng thành viên của EU là

 • A  Người dân Pháp đã đồng ý ra khỏi EU
 • A Người dân Anh đã đồng ý ra khỏi EU.
 • C Người dân Bỉ đã đồng ý ra khỏi EU.
 • D Chính phủ Bê – la – rút xin gia nhập EU.

Xem chi tiết

Câu hỏi:

Gần đây có một sự kiện lần đâu tiên xảy ra và có tác động đến số lượng thành viên của EU là

 • A Người dân Pháp đã đồng ý ra khỏi EU.
 • A Người dân Anh đã đồng ý ra khỏi EU.
 • C Người dân Bỉ đã đồng ý ra khỏi EU.
 • D Chính phủ Bê – la – rút xin gia nhập EU.

Xem chi tiết

25 câu trắc nghiệm Liên minh châu Âu (EU) mức độ khó

Câu hỏi:

Có tỉ lệ diện tích và dân số nhỏ nhưng chiếm tỉ lệ lớn trong  xuất khẩu của thế giới, có chung một mức thuế quan trong quan hệ thương mại với nước ngoài, dỡ bỏ hàng rào thuế  quan trong buôn bán nôi khối..Điều này chứng tỏ EU là

 • A Một trung tâm thương mại hàng đầu thế giới. 
 • A Một trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới.
 • C một trung tâm dịch vụ của thế giới.
 • D một trung tâm xuất khẩu của thế giới.

Xem chi tiết

25 câu trắc nghiệm Liên minh châu Âu (EU) mức độ khó

Câu hỏi:

Đặc điểm nào không chứng tỏ EU là trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới?

 • A EU chiếm 31% trong tổng GDP của thế giới.      
 • A EU chiếm hơn 1/3 tỉ trọng xuất khẩu của thế giới.
 • C Con người, hàng hóa, dịch vụ, tiền vốn được tự do lưu thông giữa các nước
 • D EU là bạn hàng lớn nhất của các nước đang phát triển.

Xem chi tiết

Câu hỏi:

Sự phát triển vững mạnh của Liên minh châu Âu EU không biểu hiện ở ý nào sau đây?

 • A Số lượng các thành viên liên tục tăng.
 • A Không ngừng mở rộng về không gian lãnh thổ.
 • C Sự hợp tác liên kết được mở rộng và chặt chẽ hơn.
 • D Chênh lệch trình độ phát triển kinh tế ngày càng tăng.

Xem chi tiết

25 câu trắc nghiệm Liên minh châu Âu (EU) mức độ dễ

Câu hỏi:

Thị trường chung châu Âu đảm bảo quyền tự do lưu thông cho các nước thành viên về

 • A con người, hàng không, dịch vụ, văn hóa
 • A hàng hóa, con người, tiền vốn, dịch vụ.
 • C tiền vốn, dịch vụ, y tế, quân sự.
 • D dịch vụ, du lịch, con người, giáo dục

Xem chi tiết

Câu hỏi:

Kinh tế EU phụ thuộc nhiều vào hoạt động

 • A hàng không, tài chính.
 • A xuất, nhập khẩu
 • C sản xuất công nghiệp.
 • D đầu tư nước ngoài.

Xem chi tiết

Câu hỏi:

Hiện nay, EU dẫn đầu thế giới về

 • A hàng hải.
 • A hàng không.
 • C tài chính.
 • D thương mại.

Xem chi tiết

Xem thêmGửi bài