Câu hỏi:

Cho bảng số liệu tốc độ tăng trưởng sản lượng than, điện của Đông Nam Á 2000 - 2010 (Đơn vị %). Vẽ đường biểu diễn tốc độ tăng trưởng sản lượng than, điện Đông Nam Á giai đoạn 2000 - 2010.

Xem lời giải

Đề kiểm tra cuối học kì 2 Địa lí lớp 11 - THPT Nguyễn Chí Thanh-TP Hồ Chí Minh. Năm học 2020 - 2021

Câu hỏi:

Nêu mục đích thực hiện chính sách mở cửa nền kinh tế của Trung Quốc? Trong nông nghiệp, Trung Quóc đã thực hiện cải tạo và xây dựng mới đường giao thông, hệ thống thủy lợi, áp dụng kĩ thuật mới vào sản xuất, phổ biến giống mới nhằm mục đích tăng năng xuất. Ngoài những việc làm trên, Trung Quốc còn thực hiện những chính sách gì để khuyến khích phát triển nông nghiệp?

Xem lời giải

Đề kiểm tra cuối học kì 2 Địa lí lớp 11 - THPT Nguyễn Chí Thanh-TP Hồ Chí Minh. Năm học 2020 - 2021

Câu hỏi:

Vị trí địa lí Nhật Bản? Ý nghĩa của vị trí địa lí Nhật Bản?

Xem lời giải

Đề kiểm tra cuối học kì 2 Địa lí lớp 11 - THPT Nguyễn Chí Thanh-TP Hồ Chí Minh. Năm học 2020 - 2021

Câu hỏi:

Đặc điểm nổi bật của dân cư Nhật Bản là

 • A chủ yếu ở miền núi.
 • A tốc độ gia tăng dân số cao.
 • C dân số ít.
 • D dân số già.

Xem lời giải

Đề kiểm tra cuối học kì 2 Địa lí lớp 11 - THPT Nguyễn Chí Thanh-TP Hồ Chí Minh. Năm học 2020 - 2021

Câu hỏi:

Nhật trồng phổ biến lúa gạo, chè, thuốc lá, dâu tằm. Nhưng cây trồng chính là

 • A dâu tằm.
 • A thuốc lá.
 • C lúa gạo.
 • D chè.

Xem lời giải

Đề kiểm tra cuối học kì 2 Địa lí lớp 11 - THPT Nguyễn Chí Thanh-TP Hồ Chí Minh. Năm học 2020 - 2021

Câu hỏi:

Căn cứ vào bảng 1, dạng biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu GDP của Hoa Kì và Trung Quốc. Nếu coi bán kính biểu đồ tròn của Trung Quốc là 1 đơn vị chuẩn thì bán kính biểu đồ tròn của Hoa Kì sẽ là

 • A 7,07
 • A 2.66
 • C 3,53
 • D 1,33

Xem lời giải

Đề kiểm tra cuối học kì 2 Địa lí lớp 11 - THPT Nguyễn Chí Thanh-TP Hồ Chí Minh. Năm học 2020 - 2021

Câu hỏi:

Đông Nam Á án ngữ con đường biển nối liền giữa hai đại dương nào?

 • A Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.
 • A Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương.
 • C Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.
 • D Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương.

Xem lời giải

Đề kiểm tra cuối học kì 2 Địa lí lớp 11 - THPT Nguyễn Chí Thanh-TP Hồ Chí Minh. Năm học 2020 - 2021

Câu hỏi:

Căn cứ bảng 1, dịch vụ có tỉ trọng nhỏ trong cơ cấu GDP (2004) Trung Quốc là vì

 • A hoạt động dịch vụ còn kém phát triển.
 • A chưa mở cửa các lĩnh vực dịch vụ trong nước.
 • C đang chú trọng phát triển công nghiệp.
 • D tỉ trọng của nông nghiệp quá cao.

Xem lời giải

Đề kiểm tra cuối học kì 2 Địa lí lớp 11 - THPT Nguyễn Chí Thanh-TP Hồ Chí Minh. Năm học 2020 - 2021

Câu hỏi:

Các trung tâm công nghiệp lớn của Nhật tập trung nhiều ở đảo nào sau đây?

 • A Kiu - xiu.
 • A Hôn - su.
 • C Xi - cô - cư.
 • D Hôc - cai - đô.

Xem lời giải

Đề kiểm tra cuối học kì 2 Địa lí lớp 11 - THPT Nguyễn Chí Thanh-TP Hồ Chí Minh. Năm học 2020 - 2021

Câu hỏi:

Trung tâm công nghiệp Xa pô rô nằm trên đảo nào sau đây của Nhật Bản?

 • A Hôc - cai - đô.
 • A Kiu - xiu.
 • C Xi - cô - cư.
 • D Hôn - su.

Xem lời giải

Đề kiểm tra cuối học kì 2 Địa lí lớp 11 - THPT Nguyễn Chí Thanh-TP Hồ Chí Minh. Năm học 2020 - 2021

Xem thêm