Câu hỏi:

Mạch điện gồm: nguồn điện 2 pin, khóa K, 2 bóng đèn Đ1 và Đ2 mắc nối tiếp, 1 ampe kế mắc vào mạch để đo cường độ dòng điện qua mạch, vôn kế đo hiệu điện thế hai đầu Đ1.

a) Vẽ sơ đồ mạch điện khi khóa K đóng và có vẽ chiều dòng điện chạy trong mạch, các chốt dương và âm của vôn kế và ampe kế.

b) Ampe kế chỉ 300mA. Hỏi cường độ dòng điện qua các bóng đèn bao nhiêu ampe?

c) Hiệu điện thế giữa 2 đầu bóng đèn Đ1 và Đ2 là 6V. Vôn kế chỉ 4,2V. Tính hiệu điện thế giữa 2 đầu bóng đèn Đ2.

d) Khi bóng đèn Đ1 cháy thì Đ2 có sáng không? Khi đó vôn kế và ampe kế chỉ bao nhiêu?

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 lý lớp 7 năm 2020 - 2021 Phòng GD&ĐT Hải Lăng

Câu hỏi:

Cho hình vẽ như hình  2.

a) Đây là mặt số của dụng cụ đo nào? Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của dụng cụ đo này?

b) Ghi giá trị đo của dụng cụ đo này ứng với 2 vị trí của kim chỉ thị trên hình?

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 lý lớp 7 năm 2020 - 2021 Phòng GD&ĐT Hải Lăng

Câu hỏi:

a) Chất dẫn điện là gì? Cho ví dụ. Chất cách điện là gì? Cho ví dụ.

b) Trên bóng đèn có ghi 220V có ý nghĩa gì? Bóng đèn sẽ sáng bình thường khi sử dụng ở hiệu điện thế bao nhiêu?

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 lý lớp 7 năm 2020 - 2021 Phòng GD&ĐT Hải Lăng

Câu hỏi:

1. Có những loại điện tích nào? Đưa lại gần nhau các điện tích tương tác với nhau như thế nào?

2. Có hai quả cầu nhôm nhẹ A và B được treo bởi hai sợi tơ mảnh tại cùng một điểm, quả cầu A nhiễm điện (+) và chúng đẩy nhau như hình 1.

a) Quả cầu B có nhiễm điện không? Nếu có thì nhiễm điện loại gì? Vì sao?

b) Nếu dùng tay chạm vào quả cầu A thì có hiện tượng gì xảy ra tiếp theo? Vì sao?

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 lý lớp 7 năm 2020 - 2021 Phòng GD&ĐT Hải Lăng

Câu hỏi:

Mạch điện gồm: nguồn điện 2 pin, khóa K, 2 bóng đèn Đ1 và Đ2 mắc nối tiếp, 1 ampe kế mắc vào mạch để đo cường độ dòng điện qua mạch, vôn kế đo hiệu điện thế hai đầu Đ1.

a) Vẽ sơ đồ mạch điện khi khóa K đóng và có vẽ chiều dòng điện chạy trong mạch, các chốt dương và âm của vôn kế và ampe kế.

b) Ampe kế chỉ 300mA. Hỏi cường độ dòng điện qua các bóng đèn bao nhiêu ampe?

c) Hiệu điện thế giữa 2 đầu bóng đèn Đ1 và Đ2 là 6V. Vôn kế chỉ 4,2V. Tính hiệu điện thế giữa 2 đầu bóng đèn Đ2.

d) Khi bóng đèn Đ1 cháy thì Đ2 có sáng không? Khi đó vôn kế và ampe kế chỉ bao nhiêu?

Xem lời giải

Câu hỏi:

Cho hình vẽ như hình  2.

a) Đây là mặt số của dụng cụ đo nào? Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của dụng cụ đo này?

b) Ghi giá trị đo của dụng cụ đo này ứng với 2 vị trí của kim chỉ thị trên hình?

Xem lời giải

Câu hỏi:

a) Chất dẫn điện là gì? Cho ví dụ. Chất cách điện là gì? Cho ví dụ.

b) Trên bóng đèn có ghi 220V có ý nghĩa gì? Bóng đèn sẽ sáng bình thường khi sử dụng ở hiệu điện thế bao nhiêu?

Xem lời giải

Câu hỏi:

1. Có những loại điện tích nào? Đưa lại gần nhau các điện tích tương tác với nhau như thế nào?

2. Có hai quả cầu nhôm nhẹ A và B được treo bởi hai sợi tơ mảnh tại cùng một điểm, quả cầu A nhiễm điện (+) và chúng đẩy nhau như hình 1.

a) Quả cầu B có nhiễm điện không? Nếu có thì nhiễm điện loại gì? Vì sao?

b) Nếu dùng tay chạm vào quả cầu A thì có hiện tượng gì xảy ra tiếp theo? Vì sao?

Xem lời giảiHỏi bài