Câu hỏi:

Bản chất nền dân chủ cổ đại phương Tây là

 • A Dân chủ chủ nô.
 • A Dân chủ tư sản.
 • C Dân chủ nhân dân.
 • D Dân chủ quý tộc.

Xem lời giải

Câu hỏi:

Các quốc gia cổ đại phương Tây thường được gọi là

 • A Thị quốc.
 • A Tiểu quốc.
 • C Vương quốc.
 • D Bang.

Xem lời giải

Câu hỏi:

Vai trò của người đàn ông thay đổi thế nào khi gia đình phụ hệ xuất hiện?

 • A Vai trò của đàn ông và đàn bà như nhau.
 • A Đàn bà có vai trò quyết định trong gia đình.
 • C Đàn ông có vai trò trụ cột và giành lấy quyền quyết định trong gia đình.
 • D Đàn ông không có vai trò gì.

Xem lời giải

Câu hỏi:

Trong thị tộc, quan hệ giữa các thành viên trong lao động là

 • A phân công lao động luân phiên. 
 • A hợp tác lao động.
 • C hưởng thụ bằng nhau. 
 • D lao động độc lập theo hộ gia đình.

Xem lời giải

Câu hỏi:

Đặc điểm nổi bật của Trung Quốc dưới thời Minh là

 

 • A Thành thị mọc lên rất nhiều và rất phồn vinh, đông đúc và nhộn nhịp.
 • A Kinh tế hàng hóa phát triển, mầm mống quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện.
 • C Xây dựng hoàn chỉnh bộ máy quân chủ chuyên chế tập quyền.
 • D Xuất hiện nhiều xưởng thủ công lớn trong các nghề dệt, làm giấy, đồ gốm sứ.

Xem lời giải

Câu hỏi:

Văn hóa Việt Nam đã tiếp thu có chọn lọc những lĩnh vực văn hóa nào của Trung Quốc?

 • A Chữ viết, tư tưởng, văn học. 
 • A Chữ viết, khoa học-kĩ thuật.
 • C Chữ viết, Nho giáo, thơ Đường.        
 • D Chữ viết, lịch pháp.

Xem lời giải

Câu hỏi:

Hàng hóa quan trọng bậc nhất của cư dân các quốc gia cổ đại phương Tây Hi Lạp và Rô ma là

 

 • A lúa mì, lúa mạch.                     
 • A  nô lệ.
 • C rượu nho, dầu ô liu.   
 • D đồ gốm

Xem lời giải

Câu hỏi:

Điểm giống nhau trong thể chế chính trị của nhà nước: Văn Lang - Âu Lạc; Chăm Pa; Phù Nam là

 • A nhà nước quân chủ lập hiến.              
 • A  nhà nước quân chủ sơ khai.
 • C nhà nước dân chủ cổ đại.              
 • D nhà nước quân chủ chuyên chế.

Xem lời giải

Câu hỏi:

Cuộc khởi nghĩa nào đã làm sụp đổ nhà Minh?

 • A Khởi nghĩa Trần Thắng, Ngô Quảng.       
 • A Khởi nghĩa Lý Tự Thành.
 • C Khởi nghĩa Hoàng Sào.        
 • D Khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc.

Xem lời giải