Câu hỏi:

(3,0 điểm)

Ở vườn Quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế có loài Sao La, là loài động vật quý hiếm được ghi tên vào danh sách đỏ Việt Nam, nhưng hiện nay đang có nguy cơ bị giảm số lượng.

a) Em hiểu thế nào là động vật quý hiếm?

b) Nếu em là người quản lý tại vườn Quốc gia Bạch Mã, em hãy đề xuất các biện pháp để bảo vệ động vật quý hiếm đó.

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 Sinh lớp 7 năm 2020-2021 Sở GD&ĐT TP Huế

Câu hỏi:

(2,0 điểm)

Trình bày ưu điểm và hạn chế của các biện pháp đấu tranh sinh học.

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 Sinh lớp 7 năm 2020-2021 Sở GD&ĐT TP Huế

Câu hỏi:

(2,5 điểm)

Trình bày và giải thích những đặc điểm về cấu tạo và tập tính của động vật thích nghi với môi trường đới lạnh.

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 Sinh lớp 7 năm 2020-2021 Sở GD&ĐT TP Huế

Câu hỏi:

(2,5 điểm)

So sánh hình thức sinh sản vô tính và hình thức sinh sản hữu tính. Sự hoàn chỉnh về hình thức sinh sản hữu tính được thể hiện như thế nào và có ý nghĩa gì đối với động vật?

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 Sinh lớp 7 năm 2020-2021 Sở GD&ĐT TP Huế

Câu hỏi:

(3,0 điểm)

Ở vườn Quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế có loài Sao La, là loài động vật quý hiếm được ghi tên vào danh sách đỏ Việt Nam, nhưng hiện nay đang có nguy cơ bị giảm số lượng.

a) Em hiểu thế nào là động vật quý hiếm?

b) Nếu em là người quản lý tại vườn Quốc gia Bạch Mã, em hãy đề xuất các biện pháp để bảo vệ động vật quý hiếm đó.

Xem lời giải

Câu hỏi:

(2,0 điểm)

Trình bày ưu điểm và hạn chế của các biện pháp đấu tranh sinh học.

Xem lời giải

Câu hỏi:

(2,5 điểm)

Trình bày và giải thích những đặc điểm về cấu tạo và tập tính của động vật thích nghi với môi trường đới lạnh.

Xem lời giải

Câu hỏi:

(2,5 điểm)

So sánh hình thức sinh sản vô tính và hình thức sinh sản hữu tính. Sự hoàn chỉnh về hình thức sinh sản hữu tính được thể hiện như thế nào và có ý nghĩa gì đối với động vật?

Xem lời giảiHỏi bài