Câu hỏi:

Đặc điểm không đúng về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta là

 • A giảm tỉ trọng khu vực I, tăng tỉ trọng khu vực II.
 • A kinh tế tư nhân có vốn đầu tư nước ngoài có vai trò ngày càng quan trọng.
 • C hình thành các vùng kinh tế trọng điểm.
 • D giảm tỉ trọng ngành chăn nuôi và thủy sản.

Xem lời giải

Đề kiểm tra cuối kì 2 Địa lí lớp 12 - THPT Đoàn Thượng. Năm học 2020 - 2021

Câu hỏi:

Đặc điểm đúng của dân số nước ta

 • A nhiều dân tộc, gia tăng âm.
 • A quy mô lớn, gia tăng giảm dần.
 • C dân số già, phân bố đều.
 • D quy mô lớn, tăng nhanh.

Xem lời giải

Đề kiểm tra cuối kì 2 Địa lí lớp 12 - THPT Đoàn Thượng. Năm học 2020 - 2021

Câu hỏi:

Điều kiện thuận lợi nhất để phát triển các hoạt động nuôi trồng thủy sản nước ta là

 • A thị trường tiêu thụ rộng
 • A nguồn lao động đông
 • C biển dài, rộng, nhiều đầm phá, sông ngòi, rừng ngập mặn
 • D khí hậu nhiệt đới gió mùa

Xem lời giải

Đề kiểm tra cuối kì 2 Địa lí lớp 12 - THPT Đoàn Thượng. Năm học 2020 - 2021

Câu hỏi:

Cho bảng số liệu Giá trị xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của một số quốc gia năm 2017 (Đơn vị tỉ USD)

Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng cán cân xuất nhập khẩu của một số quốc gia năm 2017

 • A Việt Nam, Indonexia đều xuất siêu
 • A Thái Lan và Philipin đều nhập siêu.
 • C Thái Lan và Indonexia đều xuất siêu.
 • D Việt Nam và Philippin xuất siêu.

Xem lời giải

Đề kiểm tra cuối kì 2 Địa lí lớp 12 - THPT Đoàn Thượng. Năm học 2020 - 2021

Câu hỏi:

Khó khăn lớn nhất ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Hồng đó là

 • A tài nguyên khoáng sản không phong phú
 • A quy mô và mật độ dân số quá đông đúc
 • C thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai
 • D nông nghiệp còn chiếm tỉ trọng lớn

Xem lời giải

Đề kiểm tra cuối kì 2 Địa lí lớp 12 - THPT Đoàn Thượng. Năm học 2020 - 2021

Câu hỏi:

Khó khăn lớn nhất ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế-xã hội vùng Đồng bằng sông Hồng là

 • A tài nguyên khoáng sản không phong phú
 • A quy mô dân số quá đông.
 • C thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai
 • D nông nghiệp còn chiếm tỉ trọng lớn

Xem lời giải

Đề kiểm tra cuối kì 2 Địa lí lớp 12 - THPT Đoàn Thượng. Năm học 2020 - 2021

Câu hỏi:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết quốc lộ 6 không đi qua địa phận của tỉnh nào của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ?

 • A Điện Biên.
 • A Tuyên Quang.
 • C Sơn La.
 • D Hòa Bình.

Xem lời giải

Đề kiểm tra cuối kì 2 Địa lí lớp 12 - THPT Đoàn Thượng. Năm học 2020 - 2021

Câu hỏi:

Phát biểu nào dưới đây không phải là ý nghĩa của cây công nghiệp lâu năm đối với Tây Nguyên?

 • A Nâng cao độ che phủ đất rừng, nâng cao mức sống cho người dân.
 • A Tạo tập quán sản xuất mới cho đồng bào dân tộc.
 • C Tăng cường khối đoàn kết dân tộc, nâng cao trình độ tay nghề cho lao động.
 • D Thu hút lao động từ các vùng khác.

Xem lời giải

Đề kiểm tra cuối kì 2 Địa lí lớp 12 - THPT Đoàn Thượng. Năm học 2020 - 2021

Câu hỏi:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, cho biết mặt hàng xuất khẩu nào chiếm tỉ trọng cao nhất của nước ta năm 2007?

 • A Nguyên, nhiên, vật liệu.
 • A Công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp.
 • C Công nghiệp nặng và khoáng sản.
 • D Máy móc, thiết bị, phụ tùng.

Xem lời giải

Đề kiểm tra cuối kì 2 Địa lí lớp 12 - THPT Đoàn Thượng. Năm học 2020 - 2021

Câu hỏi:

Điều kiện thuận lợi để phát triển cây CN lâu năm ở vùng Trung du miền núi Bắc Bộ là

 • A đất feralit diện tích lớn, khí hậu nhiệt đới gió mùa có mùa đông lạnh.
 • A đất badan màu mỡ, khí hậu cận xích đạo.
 • C đất badan màu mỡ, diện tích rộng, khí hậu nhiệt đới gió mùa có mùa đông lạnh.
 • D lao động trình độ cao, có nhiều cơ sở chế biến hiện đại.

Xem lời giải

Đề kiểm tra cuối kì 2 Địa lí lớp 12 - THPT Đoàn Thượng. Năm học 2020 - 2021

Xem thêm