Bài 26. Thế năng

Bình chọn:
3.9 trên 93 phiếu
Câu C1 trang 137 SGK Vật lý  10 Câu C1 trang 137 SGK Vật lý 10

Giải Câu C1 trang 137 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Câu C2 trang 138 SGK Vật lý  10 Câu C2 trang 138 SGK Vật lý 10

Giải Câu C2 trang 138 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Câu C3 trang 138 SGK Vật lý  10 Câu C3 trang 138 SGK Vật lý 10

Giải Câu C3 trang 138 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Câu C4 trang 139 SGK Vật lý  10 Câu C4 trang 139 SGK Vật lý 10

Giải Câu C4 trang 139 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Câu C5 trang 139 SGK Vật lý  10 Câu C5 trang 139 SGK Vật lý 10

Giải Câu C5 trang 139 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Câu 1 trang 141 SGK Vật lí 10 Câu 1 trang 141 SGK Vật lí 10

Giải bài 1 trang 141 SGK Vật lí 10. Nêu định nghĩa và ý nghĩa của thế năng trọng trường, thế năng đàn hồi.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 141 sgk vật lí 10 Bài 2 trang 141 sgk vật lí 10

Giải bài 2 trang 141 SGK Vật lí 10. Khi một vật từ độ cao z, với cùng vận tốc đầu...

Xem chi tiết

Bài 3 trang 141 sgk vật lí 10 Bài 3 trang 141 sgk vật lí 10

Giải bài 3 trang 141 SGK Vật lí 10. Một vật khối lượng 1,0 kg có thế năng 1,0 J đối với mặt đất....

Xem chi tiết

Bài 4 trang 141 sgk vật lí 10 Bài 4 trang 141 sgk vật lí 10

Giải bài 4 trang 141 SGK Vật lí 10. Một vật khối lượng m gắn vào đầu một lò xo đàn hồi có độ cứng k...

Xem chi tiết

Bài 5 trang 141 sgk vật lí 10 Bài 5 trang 141 sgk vật lí 10

Giải bài 5 trang 141 SGK Vật lí 10. So sánh thế năng tại M và N.

Xem chi tiết

Bài 6 trang 141 sgk vật lí 10 Bài 6 trang 141 sgk vật lí 10

Giải bài 6 trang 141 SGK Vật lí 10. Lò xo có độ cứng k = 200 Nm, một đầu cố định...

Xem chi tiếtHỏi bài