Bài 33. Các nguyên lí của nhiệt động lực học

Bình chọn:
4.5 trên 110 phiếu
Lý thuyết các nguyên lí của nhiệt động lực học

Nguyên lí I của nhiệt động lực học.

Xem chi tiết

Câu C1 trang 176 SGK Vật lý 10

Giải Câu C1 trang 176 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C2 trang 176 SGK Vật lý 10

Giải Câu C2 trang 176 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Câu C3 trang 178 SGK Vật lý 10

Giải Câu C3 trang 178 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C4 trang 178 SGK Vật lý 10

Giải Câu C4 trang 178 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Bài 1 - Trang 179 - SGK Vật lí 10

Giải bài 1 trang 179 SGK Vật lí 10. Phát biểu và viết hệ thức của nguyên lí I NĐLH, nêu tên đơn vị, quy ước dấu của các đại lượng trong hệ thức.

Xem lời giải

Bài 2 - Trang 179 - SGK Vật lí 10

Giải bài 2 trang 179 SGK Vật lí 10. Phát biểu nguyên lí II NĐLH.

Xem lời giải

Bài 3 - Trang 179 - SGK Vật lí 10

Giải bài 3 trang 179 SGK Vật lí 10. Trong các hệ thức sau, hệ thức nào diễn tả đúng quá trình nung nóng khí trong một bình kín khi bỏ qua sự nở vì nhiệt của bình.

Xem lời giải

Bài 4 - Trang 180 - SGK Vật lí 10

Giải bài 4 trang 180 SGK Vật lí 10. Trong quá trình chất khí nhận nhiệt và sinh công thì Q và A trong hệ thức ∆U = A + Q phải có giá trị nào sau đây?

Xem lời giải

Bài 5 - Trang 180 - SGK Vật lí 10

Giải bài 5 trang 180 SGK Vật lí 10. Trường hợp nào sau đây ứng với quá trình đẳng tích khi nhiệt độ tăng ?

Xem lời giải

Bài 6 - Trang 180 - SGK Vật lí 10

Giải bài 6 trang 180 SGK Vật lí 10. Người ta thực hiện công 100 J để nén khí trong một xi-lanh. Tính độ biến thiên nội năng của khí, biết khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 20 J.

Xem lời giải

Bài 7 - Trang 180 - SGK Vật lí 10

Giải bài 7 trang 180 SGK Vật lí 10. Người ta truyền cho khí trong xilanh nhiệt lượng 100 J. Khí nở ra thực hiện công 70 J đẩy pit-tông lên. Tính độ biến thiên nội năng của khí .

Xem lời giải

Bài 8 - Trang 180- SGK Vật lí 10

Giải bài 8 trang 180 SGK Vật lí 10. Khi truyền nhiệt lượng 6.106 J cho khí trong một xi-lanh hình trụ thì ...

Xem lời giải