Bài 33. Các nguyên lí của nhiệt động lực học

Bình chọn:
4.5 trên 97 phiếu
Câu C1 trang 176 SGK Vật lý  10 Câu C1 trang 176 SGK Vật lý 10

Giải Câu C1 trang 176 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Câu C2 trang 176 SGK Vật lý  10 Câu C2 trang 176 SGK Vật lý 10

Giải Câu C2 trang 176 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Câu C3 trang 178 SGK Vật lý  10 Câu C3 trang 178 SGK Vật lý 10

Giải Câu C3 trang 178 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Câu C4 trang 178 SGK Vật lý  10 Câu C4 trang 178 SGK Vật lý 10

Giải Câu C4 trang 178 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Bài 1 - Trang 179 - SGK Vật lí 10 Bài 1 - Trang 179 - SGK Vật lí 10

Giải bài 1 trang 179 SGK Vật lí 10. Phát biểu và viết hệ thức của nguyên lí I NĐLH, nêu tên đơn vị, quy ước dấu của các đại lượng trong hệ thức.

Xem chi tiết

Bài 2 - Trang 179 - SGK Vật lí 10 Bài 2 - Trang 179 - SGK Vật lí 10

Giải bài 2 trang 179 SGK Vật lí 10. Phát biểu nguyên lí II NĐLH.

Xem chi tiết

Bài 3 - Trang 179 - SGK Vật lí 10 Bài 3 - Trang 179 - SGK Vật lí 10

Giải bài 3 trang 179 SGK Vật lí 10. Trong các hệ thức sau, hệ thức nào diễn tả đúng quá trình nung nóng khí trong một bình kín khi bỏ qua sự nở vì nhiệt của bình.

Xem chi tiết

Bài 4 - Trang 180 - SGK Vật lí 10 Bài 4 - Trang 180 - SGK Vật lí 10

Giải bài 4 trang 180 SGK Vật lí 10. Trong quá trình chất khí nhận nhiệt và sinh công thì Q và A trong hệ thức ∆U = A + Q phải có giá trị nào sau đây?

Xem chi tiết

Bài 5 - Trang 180 - SGK Vật lí 10 Bài 5 - Trang 180 - SGK Vật lí 10

Giải bài 5 trang 180 SGK Vật lí 10. Trường hợp nào sau đây ứng với quá trình đẳng tích khi nhiệt độ tăng ?

Xem chi tiết

Bài 6 - Trang 180 - SGK Vật lí 10 Bài 6 - Trang 180 - SGK Vật lí 10

Giải bài 6 trang 180 SGK Vật lí 10. Người ta thực hiện công 100 J để nén khí trong một xi-lanh. Tính độ biến thiên nội năng của khí, biết khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 20 J.

Xem chi tiết

Bài 7 - Trang 180 - SGK Vật lí 10 Bài 7 - Trang 180 - SGK Vật lí 10

Giải bài 7 trang 180 SGK Vật lí 10. Người ta truyền cho khí trong xilanh nhiệt lượng 100 J. Khí nở ra thực hiện công 70 J đẩy pit-tông lên. Tính độ biến thiên nội năng của khí .

Xem chi tiết

Bài 8 - Trang 180- SGK Vật lí 10 Bài 8 - Trang 180- SGK Vật lí 10

Giải bài 8 trang 180 SGK Vật lí 10. Khi truyền nhiệt lượng 6.106 J cho khí trong một xi-lanh hình trụ thì ...

Xem chi tiếtHỏi bài