Bài 15. Bài toán về chuyển động ném ngang

Bình chọn:
4.3 trên 163 phiếu
Lý thuyết bài toán về chuyển động ném ngang

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT

Xem chi tiết

Câu C1 trang 86 SGK Vật lý 10

Giải Câu C1 trang 86 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C2 trang 87 SGK Vật lý 10

Giải Câu C2 trang 87 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C3 trang 87 SGK Vật lý 10

Giải Câu C3 trang 87 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Bài 1 trang 88 sgk vật lí 10

Giải bài 1 trang 88 SGK Vật lí 10. Để khảo sát chuyển động ném ngang

Xem lời giải

Bài 2 trang 88 sgk vật lí 10

Giải bài 2 trang 88 SGK Vật lí 10. Viết các phương trình của hai chuyển động thành phần

Xem lời giải

Bài 3 trang 88 sgk vật lí 10

Giải bài 3 trang 88 SGK Vật lí 10. Lập phương trình quỹ đạo của chuyển động ném ngang

Xem lời giải

Bài 4 trang 88 sgk vật lí 10

Giải bài 4 trang 88 SGK Vật lí 10. Bi A có khối lượng lớn gấp đôi bi B

Xem lời giải

Bài 5 trang 88 sgk vật lí 10

Giải bài 5 trang 88 SGK Vật lí 10. Một máy bay bay theo phương ngang...

Xem lời giải

Bài 6 trang 88 sgk vật lí 10

Giải bài 6 trang 88 SGK Vật lí 10. Một hòn bi lăn dọc theo một cạnh của một mặt bàn hình chữ nhật

Xem lời giải

Bài 7 trang 88 sgk vật lí 10

Giải bài 7 trang 88 SGK Vật lí 10. Với số liệu bài 6, hỏi tốc độ của viên bi lúc rời khỏi bàn ?

Xem lời giải