CHƯƠNG I. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM - VẬT LÍ 10

Bình chọn:
3.7 trên 50 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết)  - Đề số 1 - Chương 1 - Vật lí 10 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 1 - Vật lí 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 1 - Vật lí 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 - Chương 1 - Vật lí 10 Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 - Chương 1 - Vật lí 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 - Chương 1 - Vật lí 10

Xem chi tiết
Câu C1 trang 8 SGK Vật lý  10 Câu C1 trang 8 SGK Vật lý 10

Giải Câu C1 trang 8 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết
Câu C2 trang 9 SGK Vật lý  10 Câu C2 trang 9 SGK Vật lý 10

Giải Câu C2 trang 9 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết
Câu C3 trang 9 SGK Vật lý  10 Câu C3 trang 9 SGK Vật lý 10

Giải Câu C3 trang 9 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết
Câu C4 trang 10 SGK Vật lý  10 Câu C4 trang 10 SGK Vật lý 10

Giải Câu C4 trang 10 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết
Bài 1 trang 11 sgk Vật lí 10 Bài 1 trang 11 sgk Vật lí 10

Giải bài 1 trang 11 SGK Vật lí 10. Chất điểm là gì?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 11 sgk Vật lí 10 Bài 2 trang 11 sgk Vật lí 10

Giải bài 2 trang 11 SGK Vật lí 10. Nêu cách xác định vị trí của một ô tô trên quốc lộ

Xem chi tiết
Bài 3 trang 11 sgk Vật lí 10 Bài 3 trang 11 sgk Vật lí 10

Giải bài 3 trang 11 SGK Vật lí 10. Nêu các cách xác định vị trí của một vật trên một mặt phẳng.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 11 sgk Vật lí 10 Bài 4 trang 11 sgk Vật lí 10

Giải bài 4 trang 11 SGK Vật lí 10. Phân biệt hệ tọa độ và hệ quy chiếu.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 11 sgk Vật lí 10 Bài 5 trang 11 sgk Vật lí 10

Giải bài 5 trang 11 SGK Vật lí 10. Trường hợp nào dưới đây có thể coi vật là chất điểm?

Xem chi tiết
Bài 6 trang 11 sgk Vật lí 10 Bài 6 trang 11 sgk Vật lí 10

Giải bài 6 trang 11 SGK Vật lí 10. Một người chỉ cho một người khách du lịch như sau:

Xem chi tiết
Bài 7 trang 11 sgk Vật lí 10 Bài 7 trang 11 sgk Vật lí 10

Giải bài 7 trang 11 SGK Vật lí 10. Trong các cách chọn hệ trục tọa độ và mốc thời gian dưới đây, cách nào thích hợp nhất để xác định vị trí của một máy bay đang bay trên đường dài?

Xem chi tiết
Bài 8 trang 11 sgk Vật lí 10 Bài 8 trang 11 sgk Vật lí 10

Giải bài 8 trang 11 SGK Vật lí 10. Để xác định vị trí của một tàu biển giữa đại dương, người ta dùng những tọa độ nào?

Xem chi tiết
Bài 9 trang 11 sgk Vật lí 10 Bài 9 trang 11 sgk Vật lí 10

Giải bài 9 trang 11 SGK Vật lí 10. Nếu lấy mốc thời gian là lúc 5 giờ 15 phút thì sau ít nhất bao lâu kim phút đuổi kịp kim giờ?

Xem chi tiết
Câu C1 trang 12 SGK Vật lý  10 Câu C1 trang 12 SGK Vật lý 10

Giải Câu C1 trang 12 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết
Bài 1 trang 15 sgk Vật lí 10 Bài 1 trang 15 sgk Vật lí 10

Giải bài 1 trang 15 SGK Vật lí 10. Chuyển động thẳng đều là gì?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 15 sgk Vật lí 10 Bài 2 trang 15 sgk Vật lí 10

Giải bài 2 trang 15 SGK Vật lí 10. Nêu những đặc điểm của chuyển động thẳng đều.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 15 sgk Vật lí 10 Bài 3 trang 15 sgk Vật lí 10

Giải bài 3 trang 15 SGK Vật lí 10. Tốc độ trung bình là gì?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 15 sgk Vật lí 10 Bài 4 trang 15 sgk Vật lí 10

Giải bài 4 trang 15 SGK Vật lí 10. Viết công thức tính quãng đường đi được và phương trình chuyển động của chuyển

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài