Bài 25. Động năng

Bình chọn:
4.3 trên 212 phiếu
Lý thuyết động năng

Khái niệm động năng...

Xem chi tiết

Câu C2 trang 134 SGK Vật lý 10

Giải Câu C2 trang 134 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C1 trang 134 SGK Vật lý 10

Giải Câu C1 trang 134 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Câu C3 trang 135 SGK Vật lý 10

Giải Câu C3 trang 135 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu 1 trang 136 SGK Vật lí 10

Giải bài 1 trang 136 SGK Vật lí 10. Nêu định nghĩa động năng và công thức của động năng.

Xem lời giải

Câu 2 trang 136 SGK Vật lí 10

Giải bài 2 trang 136 SGK Vật lí 10. Khi nào động năng của vật: biến thiên, tăng lên, giảm đi?

Xem lời giải

Bài 3 trang 136 sgk vật lí 10

Giải bài 3 trang 136 SGK Vật lí 10. Câu nào sai trong các câu sau?

Xem lời giải

Bài 4 trang 136 sách giáo khoa vật lí 10

Giải bài 4 trang 136 SGK Vật lí 10. Động năng của một vật nặng tăng khi...

Xem lời giải

Bài 5 trang 136 sgk vật lí 10

Giải bài 5 trang 136 SGK Vật lí 10. Một vật trọng lượng 1,0 N có động năng 0,1 J...

Xem lời giải

Bài 6 trang 136 sgk vật lí 10

Một ô tô có khối lượng 1000 kg chuyển động với vận tốc 80 km/h...

Xem lời giải

Bài 7 trang 136 sgk vật lí 10

Giải bài 7 trang 136 SGK Vật lí 10. Tính động năng của một vận động viên có khối lượng 70 kg...

Xem lời giải

Bài 8 trang 136 sgk vật lí 1

Giải bài 8 trang 136 SGK Vật lí 10. Một vật khối lượng m = 2 kg đang nằm yên trên một mặt phẳng ngang không ma sát...

Xem lời giải