Bài 12. Lực đàn hồi của lò xo - Định luật Húc

Bình chọn:
4.2 trên 186 phiếu
Phương pháp giải một số dạng bài tập về lực đàn hồi của lò xo

Tổng hợp cách giải một số dạng bài tập về lực đàn hồi của lò xo hay, chi tiết

Xem chi tiết

Lý thuyết lực đàn hồi của lò xo - Định luật Húc

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT

Xem chi tiết

Câu C1 trang 71 SGK Vật lý 10

Giải Câu C1 trang 71 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C2 trang 72 SGK Vật lý 10

Giải Câu C2 trang 72 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C3 trang 72 SGK Vật lý 10

Giải Câu C3 trang 72 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Bài 1 trang 74 sgk vật lí 10

Giải bài 1 trang 74 SGK Vật lí 10. Nêu những đặc điểm (về phương, chiều, điểm đặt)

Xem lời giải

Bài 2 trang 74 sgk vật lí 10

Giải bài 2 trang 74 SGK Vật lí 10. Phát biểu định luật Húc.

Xem lời giải

Bài 3 trang 74 sgk vật lí 10

Giải bài 3 trang 74 SGK Vật lí 10. Phải treo một vật có trọng lượng bằng bao nhiêu..

Xem lời giải

Bài 4 trang 74 sgk vật lí 10

Giải bài 4 trang 74 SGK Vật lí 10. Một lò xo có chiều dài tự nhiên bằng 15 cm.

Xem lời giải

Bài 5 trang 74 sgk vật lí 10

Giải bài 5 trang 74 SGK Vật lí 10. Một lò xo có chiều dài tự nhiên 30cm

Xem lời giải

Bài 6 trang 74 sgk vật lí 10

Giải bài 6 trang 74 SGK Vật lí 10. Treo một vật có trọng lượng 2N vào một cái lò xo,

Xem lời giải