CHƯƠNG V. CHẤT KHÍ

Bình chọn:
4.5 trên 22 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 5 - Vật lí 10

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 5 - Vật lí 10 có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 5 - Vật lí 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 5 - Vật lí 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 5 - Vật lí 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 5 - Vật lí 10

Xem lời giải

Lý thuyết Quá trình đẳng tích. Định luật Sác - Lơ

Quá trình biến đổi trạng thái khi thể tích không đổi là quá trình đẳng tích.

Xem chi tiết

Lý thuyết Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt

Trạng thái và quá trình biến đổi trạng thái

Xem chi tiết

Lý thuyết Cấu tạo chất thuyết động học phần tử chất khí.

Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt là phân tử.

Xem chi tiết

Câu C1 trang 151 SGK Vật lý 10

Giải Câu C1 trang 151 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C2 trang 151 SGK Vật lý 10

Giải Câu C2 trang 151 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Bài 1 trang 154 sgk vật lý 10

Giải bài 1 trang 154 SGK Vật lí 10. Tóm tắt nội dung về cấu tạo chất.

Xem lời giải

Bài 2 trang 154 sgk vật lý 10

Giải bài 2 trang 154 SGK Vật lí 10. So sánh các thể khí, lỏng, rắn về các mặt sau đây:

Xem lời giải

Bài 3 trang 154 sgk vật lý 10

Giải bài 3 trang 154 SGK Vật lí 10. Nêu các tính chất của chuyển động của phân tử.

Xem lời giải

Bài 4 trang 154 sgk vật lý 10

Giải bài 4 trang 154 SGK Vật lí 10. Định nghĩa khí lí tưởng.

Xem lời giải

Bài 5 trang 154 sgk vật lý 10

Giải bài 5 trang 154 SGK Vật lí 10. Tính chất nào sau đây không phải là của phân tử ?

Xem lời giải

Bài 6 trang 154 sgk vật lý 10

Giải bài 6 trang 154 SGK Vật lí 10. Khi khoảng cách giữa các phân tử rất nhỏ, thì giữa các phân tử

Xem lời giải

Bài 7 trang 155 sgk vật lý 10

Giải bài 7 trang 155 SGK Vật lí 10. Tính chất nào sau đây không phải là của phân tử của vật chất ở thế khí ?

Xem lời giải

Bài 8 trang 155 sgk vật lý 10

Giải bài 8 trang 155 SGK Vật lí 10. Nêu ví dụ chứng tỏ giữa các phân tử có lực hút, lực đẩy.

Xem lời giải

Câu C1 trang 157 SGK Vật lý 10

Giải Câu C1 trang 157 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C2 trang 157 SGK Vật lý 10

Giải Câu C2 trang 157 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Bài 1 trang 159 sgk vật lý 10

Giải bài 1 trang 159 SGK Vật lí 10. Kể tên các thông số trạng thái của một lượng khí.

Xem lời giải

Bài 2 trang 159 sgk vật lý 10

Giải bài 2 trang 159 SGK Vật lí 10. Thế nào là quá trình đẳng nhiệt ?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất