CHƯƠNG V. CHẤT KHÍ

Bình chọn:
4.5 trên 22 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 5 - Vật lí 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 5 - Vật lí 10

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 5 - Vật lí 10 có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 5 - Vật lí 10 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 5 - Vật lí 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 5 - Vật lí 10

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 5 - Vật lí 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 5 - Vật lí 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 5 - Vật lí 10

Xem chi tiết

Câu C1 trang 151 SGK Vật lý  10 Câu C1 trang 151 SGK Vật lý 10

Giải Câu C1 trang 151 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Câu C2 trang 151 SGK Vật lý  10 Câu C2 trang 151 SGK Vật lý 10

Giải Câu C2 trang 151 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Bài 1 trang 154 sgk vật lý 10 Bài 1 trang 154 sgk vật lý 10

Giải bài 1 trang 154 SGK Vật lí 10. Tóm tắt nội dung về cấu tạo chất.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 154 sgk vật lý 10 Bài 2 trang 154 sgk vật lý 10

Giải bài 2 trang 154 SGK Vật lí 10. So sánh các thể khí, lỏng, rắn về các mặt sau đây:

Xem chi tiết

Bài 3 trang 154 sgk vật lý 10 Bài 3 trang 154 sgk vật lý 10

Giải bài 3 trang 154 SGK Vật lí 10. Nêu các tính chất của chuyển động của phân tử.

Xem chi tiết

Bài 4 trang 154 sgk vật lý 10 Bài 4 trang 154 sgk vật lý 10

Giải bài 4 trang 154 SGK Vật lí 10. Định nghĩa khí lí tưởng.

Xem chi tiết

Bài 5 trang 154 sgk vật lý 10 Bài 5 trang 154 sgk vật lý 10

Giải bài 5 trang 154 SGK Vật lí 10. Tính chất nào sau đây không phải là của phân tử ?

Xem chi tiết

Bài 6 trang 154 sgk vật lý 10 Bài 6 trang 154 sgk vật lý 10

Giải bài 6 trang 154 SGK Vật lí 10. Khi khoảng cách giữa các phân tử rất nhỏ, thì giữa các phân tử

Xem chi tiết

Bài 7 trang 155 sgk vật lý 10 Bài 7 trang 155 sgk vật lý 10

Giải bài 7 trang 155 SGK Vật lí 10. Tính chất nào sau đây không phải là của phân tử của vật chất ở thế khí ?

Xem chi tiết

Bài 8 trang 155 sgk vật lý 10 Bài 8 trang 155 sgk vật lý 10

Giải bài 8 trang 155 SGK Vật lí 10. Nêu ví dụ chứng tỏ giữa các phân tử có lực hút, lực đẩy.

Xem chi tiết

Câu C1 trang 157 SGK Vật lý  10 Câu C1 trang 157 SGK Vật lý 10

Giải Câu C1 trang 157 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Câu C2 trang 157 SGK Vật lý  10 Câu C2 trang 157 SGK Vật lý 10

Giải Câu C2 trang 157 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Bài 1 trang 159 sgk vật lý 10 Bài 1 trang 159 sgk vật lý 10

Giải bài 1 trang 159 SGK Vật lí 10. Kể tên các thông số trạng thái của một lượng khí.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 159 sgk vật lý 10 Bài 2 trang 159 sgk vật lý 10

Giải bài 2 trang 159 SGK Vật lí 10. Thế nào là quá trình đẳng nhiệt ?

Xem chi tiết

Bài 3 trang 159 sgk vật lý 10 Bài 3 trang 159 sgk vật lý 10

Giải bài 3 trang 159 SGK Vật lí 10. Phát biểu và viết hệ thức của định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt.

Xem chi tiết

Bài 4 trang 159 sgk vật lý 10 Bài 4 trang 159 sgk vật lý 10

Giải bài 4 trang 159 SGK Vật lí 10. Đường đẳng nhiệt trong hệ tọa độ (p, V) có dạng gì ?

Xem chi tiết

Bài 5 trang 159 sgk vật lý 10 Bài 5 trang 159 sgk vật lý 10

Giải bài 5 trang 159 SGK Vật lí 10. Trong các đại lượng sau đây, đại lượng nào không phải là thông số trạng thái của một lượng khí ?

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài