CHƯƠNG IV. CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

Bình chọn:
4.7 trên 99 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết)  - Đề số 1 - Chương 4 - Vật lí 10 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 4 - Vật lí 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 4 - Vật lí 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 4 - Vật lí 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 4 - Vật lí 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 4 - Vật lí 10

Xem chi tiết
Câu C1 trang 123 SGK Vật lý  10 Câu C1 trang 123 SGK Vật lý 10

Giải Câu C1 trang 123 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết
Câu C2 trang 123 SGK Vật lý  10 Câu C2 trang 123 SGK Vật lý 10

Giải Câu C2 trang 123 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết
Câu C3 trang 126 SGK Vật lý  10 Câu C3 trang 126 SGK Vật lý 10

Giải Câu C3 trang 126 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết
Câu 1 trang 126 SGK Vật lí 10 Câu 1 trang 126 SGK Vật lí 10

Giải bài 1 trang 126 SGK Vật lí 10. Nêu định nghĩa và ý nghĩa của động lượng.

Xem chi tiết
Câu 2 trang 126 SGK Vật lí 10 Câu 2 trang 126 SGK Vật lí 10

Giải bài 2 trang 126 SGK Vật lí 10. Khi nào động lượng của một vật biến thiên.

Xem chi tiết
Câu 3 trang 126 SGK Vật lí 10 Câu 3 trang 126 SGK Vật lí 10

Giải bài 3 trang 126 SGK Vật lí 10. Hệ cô lập là gì?

Xem chi tiết
Câu 4 trang 126 SGK Vật lí 10 Câu 4 trang 126 SGK Vật lí 10

Giải bài 4 trang 126 SGK Vật lí 10. Phát biểu định luật bảo toàn động lượng. Chứng tỏ rằng định luật đó tương đương với định luật III Niu-tơn.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 126 sgk vật lí 10 Bài 5 trang 126 sgk vật lí 10

Giải bài 5 trang 126 SGK Vật lí 10. Động lượng được tính bằng.

Xem chi tiết
Bài 6 trang 126 sgk vật lí 10 Bài 6 trang 126 sgk vật lí 10

Giải bài 6 trang 126 SGK Vật lí 10. Một quả bóng đang bay ngang với động lượng...

Xem chi tiết
Bài 7 trang 127 sgk vật lí 10 Bài 7 trang 127 sgk vật lí 10

Giải bài 7 trang 127 SGK Vật lí 10. Một vật nhỏ khối lượng m = 2 kg trượt xuống một đường thẳng nhẵn tại một điểm xác định có vận tốc 3 m/s

Xem chi tiết
Bài 8 trang 127 sgk vật lí 10 Bài 8 trang 127 sgk vật lí 10

Giải bài 8 trang 127 SGK Vật lí 10. Xe A có khối lượng 1000 kg và có vận tốc 60 km/h; xe B có khối lượng 2000 kg...

Xem chi tiết
Bài 9 trang 127 sgk vật lí 10 Bài 9 trang 127 sgk vật lí 10

Giải bài 9 trang 127 SGK Vật lí 10. Một máy bay có khối lượng 160000 kg, bay với vận tốc...

Xem chi tiết
Câu C1 trang 128 SGK Vật lý  10 Câu C1 trang 128 SGK Vật lý 10

Giải Câu C1 trang 128 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết
Câu C2 trang 130 SGK Vật lý  10 Câu C2 trang 130 SGK Vật lý 10

Giải Câu C2 trang 130 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết
Câu C3 trang 131 SGK Vật lý  10 Câu C3 trang 131 SGK Vật lý 10

Giải Câu C3 trang 131 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết
Câu 1 trang 132 SGK Vật lí 10 Câu 1 trang 132 SGK Vật lí 10

Giải bài 1 trang 132 SGK Vật lí 10. Phát biểu định luật công và đơn vị công. Nêu ý nghĩa của công âm.

Xem chi tiết
Câu 2 trang 132 SGK Vật lí 10 Câu 2 trang 132 SGK Vật lí 10

Giải bài 2 trang 132 SGK Vật lí 10. Phát biểu định nghĩa công suất và đơn vị công suất. Nêu ý nghĩa vật lí của công suất.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 132 sgk vật lí 10 Bài 3 trang 132 sgk vật lí 10

Giải bài 3 trang 132 SGK Vật lí 10. Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị công suất?

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài