CHƯƠNG IV. CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

Bình chọn:
4.7 trên 102 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 4 - Vật lí 10

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 4 - Vật lí 10 có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 4 - Vật lí 10

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 4 - Vật lí 10 có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 4 - Vật lí 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 4 - Vật lí 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 4 - Vật lí 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 4 - Vật lí 10

Xem lời giải

Lý thuyết Cơ năng

Cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường...

Xem chi tiết

Lý thuyết động năng

Khái niệm động năng...

Xem chi tiết

Lý thuyết công và công suất

Khi lực F không đổi tác dụng lên một vật và điểm đặt...

Xem chi tiết

Lý thuyết thế năng

Thế năng trọng trường

Xem chi tiết

Lý thuyết Động lượng - Định luật bảo toàn động lượng

Khi một lực tác dụng lên một vật trong khoảng thời gian ∆t thì tích được định nghĩa là xung lượng của lực trong khoảng thời gian ∆t ấy.

Xem chi tiết

Câu C1 trang 123 SGK Vật lý 10

Giải Câu C1 trang 123 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C2 trang 123 SGK Vật lý 10

Một lực 50 N tác dụng vào một vật có khối lượng m = 0,1 kg ban đầu nằm yên; thời gian tác dụng là 0,01 s. Xác định vận tốc của vật.

Xem lời giải

Câu C3 trang 126 SGK Vật lý 10

Giải Câu C3 trang 126 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu 1 trang 126 SGK Vật lí 10

Giải bài 1 trang 126 SGK Vật lí 10. Nêu định nghĩa và ý nghĩa của động lượng.

Xem lời giải

Câu 2 trang 126 SGK Vật lí 10

Giải bài 2 trang 126 SGK Vật lí 10. Khi nào động lượng của một vật biến thiên.

Xem lời giải

Câu 3 trang 126 SGK Vật lí 10

Giải bài 3 trang 126 SGK Vật lí 10. Hệ cô lập là gì?

Xem lời giải

Câu 4 trang 126 SGK Vật lí 10

Giải bài 4 trang 126 SGK Vật lí 10. Phát biểu định luật bảo toàn động lượng. Chứng tỏ rằng định luật đó tương đương với định luật III Niu-tơn.

Xem lời giải

Bài 5 trang 126 sgk vật lí 10

Giải bài 5 trang 126 SGK Vật lí 10. Động lượng được tính bằng.

Xem lời giải

Bài 6 trang 126 sgk vật lí 10

Giải bài 6 trang 126 SGK Vật lí 10. Một quả bóng đang bay ngang với động lượng...

Xem lời giải

Bài 7 trang 127 sgk vật lí 10

Giải bài 7 trang 127 SGK Vật lí 10. Một vật nhỏ khối lượng m = 2 kg trượt xuống một đường thẳng nhẵn tại một điểm xác định có vận tốc 3 m/s

Xem lời giải

Bài 8 trang 127 sgk vật lí 10

Xe A có khối lượng 1000 kg và có vận tốc 60 km/h; xe B có khối lượng 2000 kg...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất