Bài 20. Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế

Bình chọn:
4.3 trên 147 phiếu
Lý thuyết các dạng cân bằng, cân bằng của một vật có mặt chân đế

I. Các dạng cân bằng

Xem chi tiết

Câu C1 trang 109 (Bài 20: Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế) SGK Vật lý 10

Giải Câu C1 trang 109 (Bài 20: Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế) SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C2 trang 109 (Bài 20: Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế) SGK Vật lý 10

Giải Câu C2 trang 109 (Bài 20: Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế) SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Bài 1 trang 110 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 1 trang 110 SGK Vật lí 10. Thế nào là dạng cân bằng bền? Không bền? Phiếm định?

Xem lời giải

Bài 2 trang 110 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 2 trang 110 SGK Vật lí 10. Vị trí trọng tâm của vật có vai trò gì đối với mỗi dạng cân bằng ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 110 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 3 trang 110 SGK Vật lí 10. Điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế là gì ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 110 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 4 trang 110 SGK Vật lí 10. Hãy chỉ rõ dạng cân bằng của

Xem lời giải

Bài 5 trang 110 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 5 trang 110 SGK Vật lí 10. Người ta đã làm như thế nào để thực hiện

Xem lời giải

Bài 6 trang 110 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 6 trang 110 SGK Vật lí 10. Một xe tải lần lượt chở các vật liệu sau với khối lượng bằng nhau:

Xem lời giải