Bài 20. Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế

Bình chọn:
4.4 trên 135 phiếu
Câu C1 trang 109 (Bài 20: Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế) SGK Vật lý  10 Câu C1 trang 109 (Bài 20: Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế) SGK Vật lý 10

Giải Câu C1 trang 109 (Bài 20: Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế) SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Câu C2 trang 109 (Bài 20: Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế) SGK Vật lý  10 Câu C2 trang 109 (Bài 20: Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế) SGK Vật lý 10

Giải Câu C2 trang 109 (Bài 20: Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế) SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Bài 1 trang 110 sgk Vật lý lớp 10 Bài 1 trang 110 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 1 trang 110 SGK Vật lí 10. Thế nào là dạng cân bằng bền? Không bền? Phiếm định?

Xem chi tiết

Bài 2 trang 110 sgk Vật lý lớp 10 Bài 2 trang 110 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 2 trang 110 SGK Vật lí 10. Vị trí trọng tâm của vật có vai trò gì đối với mỗi dạng cân bằng ?

Xem chi tiết

Bài 3 trang 110 sgk Vật lý lớp 10 Bài 3 trang 110 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 3 trang 110 SGK Vật lí 10. Điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế là gì ?

Xem chi tiết

Bài 4 trang 110 sgk Vật lý lớp 10 Bài 4 trang 110 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 4 trang 110 SGK Vật lí 10. Hãy chỉ rõ dạng cân bằng của

Xem chi tiết

Bài 5 trang 110 sgk Vật lý lớp 10 Bài 5 trang 110 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 5 trang 110 SGK Vật lí 10. Người ta đã làm như thế nào để thực hiện

Xem chi tiết

Bài 6 trang 110 sgk Vật lý lớp 10 Bài 6 trang 110 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 6 trang 110 SGK Vật lí 10. Một xe tải lần lượt chở các vật liệu sau với khối lượng bằng nhau:

Xem chi tiếtHỏi bài